Co to jest cyberprzestępstwo? - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Co to jest cyberprzestępstwo?

Data publikacji 17.11.2007

Rozwój technik informatycznych sprawił, że pojawiły się nowe typy przestępstw, nowe zagrożenia i wyzwania dla organów ścigania przy ujawnianiu i zwalczaniu przestępczości komputerowej. Ofiarą cyberprzestępcy może stać się każdy użytkownik sieci. O tym jak unikać zagrożeń eksperci policyjni będą radzić w cyklu "Bezpieczeństwo w sieci".

Do największych zagrożeń można zaliczyć:

1. Piractwo komputerowe – rozpowszechniane przez Internet, plików chronionych prawem.

Przestępczość popełniana w sieciach komputerowych – przede wszystkim w Internecie. Coraz więcej firm, instytucji i osób prywatnych przyłącza swoje komputery do sieci. Jest to spowodowane koniecznością ułatwiającą, a coraz częściej umożliwiającą prowadzenie normalnej działalności gospodarczej. Otwarcie swoich systemów w sieci stwarza z drugiej strony zagrożenie przedostania się do tych komputerów osób, które chcą uzyskać strzeżone informacje lub uszkodzić zawarte tam dane. W obecnych czasach informacja ma swoją cenę i dlatego należy się spodziewać coraz częstszych przypadków włamań do systemów komputerowych, dokonywanych przez coraz bardziej doświadczonych specjalistów, potrafiących zacierać za sobą ślady w przeciętnie chronionym systemie.

2. Przestępczość związaną z kartami magnetycznymi (bankowymi, telefonicznymi itp.),oszustwa, fałszerstwa komputerowe, kradzieże impulsów telefonicznych itp.

Wraz z rozwojem handlu elektronicznego szczególnie zagrożenia stanowić mogą oszustwa polegające na podszywaniu się pod znaną firmę np. wysyłkową, ogłoszeniu się w Internecie poprzez przygotowanie odpowiednio rozbudowanego serwisu www z ofertą sprzedaży towarów po atrakcyjnej cenie, a następnie po niezrealizowaniu kilku transakcji zlikwidowanie działalności.

3. Pornografia dziecięca

Komputery mogą być wykorzystywane także do popełnienia wielu innych przestępstw jak np. pośredniczenie w kontaktach seksualnych z dziećmi, w tym przez pedofilów (art. 200, 204 k.k.), produkowanie oraz rozpowszechnianie materiałów pornograficznych (art. 202 k.k.)

W ciągu najbliższych tygodni postaramy się przybliżyć i omówić najważniejsze zagadnienia przestępczości komputerowej oraz przekazać wskazówki dotyczące bezpiecznego serfowania w sieci.

Dzisiaj trochę historii:

W 1969 roku powstała eksperymentalna sieć ARPAnet, składająca się z czterech połączonych ze sobą komputerów mieszczących się w wybranych instytucjach naukowych: Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, Uniwersytet Kalifornijski w Santa Barbara, Instytut Stanforda (Stanford Research Institute) oraz Uniwersytet Stanowy Utah

29 września 1969 roku została przeprowadzona pierwsza próba zdalnego połączenia pomiędzy komputerami w Los Angeles i Stanford. Trwała ona tylko przez dwie litery: “l” oraz “o” (początek słowa login), gdyż przy przesyłaniu litery “g” jeden z komputerów stwierdził, że to za dużo i zawiesił się. 

1973 r. - powstaje pierwsze połączenie międzynarodowe z USA do Wielkiej Brytanii (London College University).

1975 r. - powstaje pierwsza lista mailingowa, a rok później królowa Elżbieta II wysyła list przy użyciu poczty elektronicznej. 

1982 r. - wprowadzono, jako standard dla ARPAnet’u, protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), który jest używany do tej pory.

1 stycznia 1983 roku ARPAnet zostaje rozdzielony na dwie części: militarną – MILNET oraz cywilną – ARPAnet, czyli późniejszy NSFnet. Obie sieci są jednak połączone ze sobą przy pomocy bramy (gateway) oraz powstaje połączenie pomiędzy ARPAnet a CSNET, co uważa się za początek Internetu. Prawie jednocześnie powstają połączenia do Europy, Ameryki Południowej, Japonii i Australii. Na University of Wisconsin powstaje pierwszy Name Server. 

1984 r. - wprowadzona jest usługa DNS (Domain Name System) – adresy są wreszcie łatwe do zapamiętania! 

1991 r. - NSFnet (National Science Foundation) zniósł zakaz używania Internetu do celów komercyjnych oraz, co dla nas najważniejsze, Polska zostaje przyłączona do Internetu.

Powrót na górę strony