Dzień przeciwko handlowi ludźmi - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień przeciwko handlowi ludźmi

Data publikacji 23.10.2015

W dniu 23 października 2015 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbędą się obchody Dziewiątego Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi. Ich kluczowym punktem będzie debata poświęcona zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości handlu ludźmi.

Uczestnicy Dziewiątego Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi będą mogli wymienić poglądy na temat zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania mu oraz wzmocnienia współpracy między instytucjami i innymi podmiotami zajmującymi się zwalczaniem tego procederu. Kluczowym punktem spotkania będzie wizyta Dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Piotra Miereckiego. Udział w debacie wezmą również udział przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, a także słuchacze i studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz przedstawiciele kół naukowych.

Z okazji Dziewiątego Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi w dniach 23 października w odbędzie się  pokaz  filmu o Handlu Ludźmi - wydarzenie, które w zamierzeniu łączy w sobie społeczne i edukacyjne wartości skupione wokół tematu walki z handlem ludźmi i artystyczną formę filmowego wyrazu.

Obchody Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi organizowane są przez Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem oraz Instytut Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie  w ramach Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015.

Wydarzenie rozpocznie się w sali 223 (Biblioteka) o godzinie 12:30.

(WSPol w Szczytnie / mw)

Powrót na górę strony
Polska Policja