Spotkanie policyjnych ekspertów w Brukseli - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KSP

Spotkanie policyjnych ekspertów w Brukseli

Data publikacji 12.12.2017

Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KSP mł.insp. Magdalena Kowalewska uczestniczyła w spotkaniu ekspertów zorganizowanym w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli poświęconym problematyce pojazdów o zakończonym życiu technicznym. Mł. insp. Magdalena Kowalewska przedstawiła rozwiązania, jakie w tym zakresie stosuje polska Policja.

Jednym z wyzwań stojących przed UE i jej krajami członkowskimi pozostaje duża liczba „zaginionych” pojazdów o zakończonym życiu technicznym. Z doświadczenia wynika, iż pojazdy takie są powtórnie wprowadzane na rynki  zarówno w tych krajach, w których wycofano je z eksploatacji jak i w innych państwach UE. Pojazdy o zakończonym życiu technicznym służą jako tzw. „dawcy” dokumentów oraz numerów identyfikacyjnych do zalegalizowania pojazdów pochodzących z kradzieży.

30 listopada br. w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie ekspertów ze wszystkich krajów członkowskich UE  poświęcone tej tematyce. Polską policję reprezentowała mł. insp. Magdalena Kowalewska – Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KSP.

W swoim wystąpieniu mł. insp. Magdalena Kowalewska przybliżyła przedstawicielom krajów członkowskich istotę tego problemu oraz omówiła działania, jakie mogą być  skierowane przeciwko nielegalnym miejscom demontażu samochodów. Działania polskiej policji przedstawione w  prezentacji posłużyły również jako dobry przykład działań wymierzonych przeciwko przestępczości związanej z odpadami, o której mowa w  ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140) oraz w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). W trakcie spotkania poruszany był również problem handlu częściami samochodowymi niewiadomego pochodzenia za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych.

mb

Powrót na górę strony
Polska Policja