Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wrocław

Jeleniogórscy policjanci na 25 międzynarodowej konferencji w Czechach na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodziców

Data publikacji 16.11.2018

W miejscowości Usti nad Labem odbyła się 25 Międzynarodowa Konferencja pt. ,,Rodzicielskie kompetencje - silni rodzice w naszych regionach przygranicznych. Rodzice na rzecz dzieci w regionach przygranicznych”. W ponad sześciogodzinnym spotkaniu udział wzięło około 60 osób, działających na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodziców. Wśród uczestników konferencji byli m.in. pracownicy MOPS-u, przedstawiciele jeleniogórskiej Policji i Straży Miejskiej, pedagodzy i nauczyciele oraz przedstawiciele TPD w Jeleniej Górze.

Do współuczestniczenia w konferencji zaproszono m.in. czternastu przedstawicieli różnych profesji z Jeleniej Góry, zaangażowanych we wdrażanie programów i praktyczne podejmowanie działań na rzecz dzieci. Wśród nich byli pracownicy MOPS-u, przedstawiciele jeleniogórskiej Policji i Straży Miejskiej, pedagodzy i nauczyciele oraz przedstawiciele TPD w Jeleniej Górze.

Celem międzynarodowej współpracy jest przede wszystkim dbanie o zachowanie w naszych sąsiadujących ze sobą krajach przestrzegania praw dziecka i zapewnianie małoletnim jak najlepszych warunków do codziennego życia oraz dalszego rozwoju.
Charakter i różnorodność podjętych przez referentów problemów oraz aktywny udział zaproszonych gości stały się przyczynkiem do ożywionej dyskusji i wymiany informacji nt. codziennej sytuacji rodzin dysfunkcyjnych w swoich krajach, kładąc nacisk na potrzeby młodych ludzi i udział różnych instytucji walczących o poprawienie sytuacji, przede wszystkim zaniedbanych dzieci. Omówiono także możliwości opieki nad rodzinami przybyłymi z innych krajów, mając na względzie szczególnie przez lata wzrastającą migrację uchodźców do Niemiec.

Specjaliści z Polski zapoznali jej uczestników z  prowadzeniem na terenie kraju nw. inicjatyw na rzecz i dla dobra dzieci:

ochrona praw dzieci, pomaganie dzieciom osieroconym, ubogim zagrożonym marginalizacją i patologią społeczną, przewlekle chorym i niepełnosprawnym oraz zapobiegania przemocy w rodzinie i rówieśniczej;
prowadzenie przedszkoli, szkół i placówek: centrum rehabilitacji edukacji i opieki, ośrodki adopcyjne, placówki praw dziecka i wsparcia rodziny, domy wczasów dziecięcych, szkolne schroniska młodzieżowe, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki opiekuńczo - wychowawcze, środowiskowe ogniska wychowawcze, świetlice;
organizowanie szkoleń, konferencji, debat społecznych, seminariów, happeningów, programów profilaktycznych, w tym festynów rodzinnych, ekologicznych, sportowych oraz wypoczynku letniego i zimowego, turnusy profilaktyczne i rehabilitacyjne;

Konferencja bez wątpienia spełniła swój cel - stała się bowiem dla uczestników forum wymiany poglądów, umożliwiającym konfrontację swojej wiedzy i umiejętności z wiedzą międzynarodowych specjalistów, w tym zastosowania ,,dobrych praktyk” w poszczególnych krajach partnerskich.

KWP Wrocław / mm

Powrót na górę strony
Polska Policja