Wizyta studyjna przedstawicieli Mołdawii w Polsce - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP

Wizyta studyjna przedstawicieli Mołdawii w Polsce

Data publikacji 27.11.2018

W dniach 19 – 23 listopada 2018 r., w ramach realizowanego projektu współpracy bliźniaczej (Twinning) na rzecz Policji mołdawskiej pn. „Reform of the initial and continuous training of the police system in the Republic of Moldova”, odbyła się w Polsce wizyta studyjna przedstawicieli kraju Beneficjenta. Stronę mołdawską reprezentowali przedstawiciele Wspólnego Centrum Szkoleniowego Organów Ścigania, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Generalnego Inspektoratu Policji.

Pierwszego dnia, w Komendzie Głównej Policji przedstawiciele kraju Beneficjenta zapoznali się z głównymi założeniami procesu rekrutacji kandydatów na funkcjonariuszy Policji w Polsce. Następnie, podczas dwudniowej wizyty w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie uczestnikom wizyty zaprezentowano w praktyce system kształcenia podstawowego policjantów oraz wybrane elementy doskonalenia funkcjonariuszy pionu prewencji w Polsce. Ponadto, podczas wizyty w CSP przedstawiciele delegacji mieli okazję obserwowania finału konkursu na najlepszego oskarżyciela publicznego.

Uczestnicy wizyty studyjnej mieli także możliwość zapoznania się z wybranymi aspektami funkcjonowania pionu prewencji w Komendzie Stołecznej Policji, gdzie przedstawicielom delegacji mołdawskiej zaprezentowano główne zadania służb prewencyjnych z uwzględnieniem realizowanych akcji i programów profilaktycznych. Podczas tej wizyty omówiono także znaczenie udziału regionalnych jednostek Policji szczebla wojewódzkiego w projektowanie i wdrażanie programów szkolenia zawodowego. Ponadto, przedstawiciele delegacji zostali zapoznani z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także mieli możliwość przyjrzeć się pracy funkcjonariuszy w Stołecznym Stanowisku Kierowania.

Druga część wizyty studyjnej miała miejsce m. in. w Szkole Policji w Katowicach, gdzie uczestnikom delegacji zostały zaprezentowane główne założenia szkolenia zawodowego funkcjonariuszy. Przedstawiciele strony mołdawskiej mieli również okazję obserwować w praktyce przebieg konkursu „Oficer dyżurny roku”. Ponadto, w oparciu o symulację uczestnikom wizyty zostały zaprezentowane metody służące podniesieniu umiejętności zawodowych.

W Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji zaprezentowali przedstawicielom strony mołdawskiej znaczenie roli dzielnicowego w służbie prewencyjnej oraz jego główne zadania. Ponadto, uczestnicy wizyty zostali zapoznani z wybranymi działaniami z zakresu współpracy ze społecznością lokalną – akcje i programy profilaktyczne – w ramach tzw. community policing.

(BMWP KGP / mw / foto: Marek Krupa Gabinet KGP, KSP, SP w Katowicach)

 

  • Wizyta studyjna przedstawicieli Mołdawii w Polsce
  • Wizyta studyjna przedstawicieli Mołdawii w Polsce
  • Wizyta studyjna przedstawicieli Mołdawii w Polsce
  • Wizyta studyjna przedstawicieli Mołdawii w Polsce
  • Wizyta studyjna przedstawicieli Mołdawii w Polsce
Powrót na górę strony
Polska Policja