Kolejny polski policjant na misji w Afganistanie - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP

Kolejny polski policjant na misji w Afganistanie

Data publikacji 14.03.2008

Był jednym z pierwszych polskich policjantów, którzy wyjechali w 1992 roku pod egidą ONZ na misję pokojową do Chorwacji. Później była Bośnia i Hercegovina., Kosowo, Macedonia, Gruzja i Jordania. Dziś podinsp. Adam Kuna leci do Kabulu. Będzie pełnił służbę na kolejnej misji. Tym razem w Afganistanie. Policjanta pożegnał komendant główny Policji nadinsp. Andrzej Matejuk.

To już trzeci polski funkcjonariusz, który został skierowany do pełnienia służby na misji pokojowej w Afganistanie. Podinsp. Adam Kuna na co dzień pracuje w wydziale prewencji komendy wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Pierwszy raz na misję pojechał w 1992 roku do Chorwacji. Później była Bośnia i Hercegovina. W Kosowie był dowódcą pierwszej jednostki specjalnej, czyli dowodził 115 policjantami z Polski. Następnie misje eksperckie w Macedonii, Gruzji i Jordanii…

- Doświadczenia zdobyte na poprzednich misjach na pewno pomogą mi w służbie w Afganistanie – wyjaśnia podinsp. Adam Kuna. – Szczególnie służba w Centrum Szkolenia Policji w Jordanii, gdzie zapoznałem się bliżej z kulturą wschodu, obyczajami i tradycjami.
Adam Kuna nie obawia się nowego wyzwania.
- Nie myślałem nigdy o strachu, chociaż nie lekceważę zagrożeń, jakie mogą mnie spotkać podczas pełnienia służby w obcym kraju – podkreśla.

Policjant został pożegnany przez komendanta głównego Policji nadinsp. Andrzeja Matejuka. Generał życzył powodzenia i szczęśliwego powrotu podinsp. Kunie.

Adam Kuna dołączy dziś do dwóch polskich policjantów, którzy wyjechali wcześniej do Afganistanu. Będzie pełnił tam funkcję doradcy ds. szkoleń.

Misja Unii Europejskiej w Afganistanie


Policyjna Misja Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN) została ustanowiona na mocy decyzji Rady UE Nr 2007/369/CFSP z 30 maja 2007 roku z zadaniem współudziału w ustanowieniu odpowiednich i efektywnych warunków do utworzenia Policji Afganistanu wypełniającej swoje zadania zgodnie z międzynarodowymi standardami. Zadania misji w szczególności koncentrują się na monitorowaniu, doradztwie, mentoringu i szkoleniu afgańskiej Policji.
Misja EUPOL AFGHANISTAN , wypełniając swój mandat, ściśle współpracuje z GPPO (German Police Project Office) i innymi międzynarodowymi akcjami podejmowanymi na rzecz rozwoju afgańskiej Policji. Celem Misji jest połączenie indywidualnych działań poszczególnych państw pod patronatem UE na terytorium całego Afganistanu.
Misja w Afganistanie została wstępnie utworzona na okres 3 lat.

Planuje się, iż 1 kwietnia 2008 r. w Afganistanie będzie pełniło służbę 160 policjantów z UE oraz kilku państw stowarzyszonych (Kanada, Nowa Zelandia, Norwegia) oraz 40 cywilnych ekspertów.Skład i zadania kontyngentu policyjnego (EUPOL AFG) w ramach misji

Kilkunastoosobowy komponent policyjny (EUPOL) rozpoczął swoje działania już w połowie 2008. Praca polega na doradztwie, monitorowaniu i szkoleniu funkcjonariuszy organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w rejonie trwającego konfliktu zbrojnego, w warunkach zintensyfikowanej interwencji militarnej NATO.
Powyższe działania zostały podjęte z uwagi na istniejące warunki w tym kraju i bezradność miejscowych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Poprzez realizacje zadań wynikających z mandatu, a więc funkcje monitorowania i doradzania lokalnej policji, a także pomoc w ich szkoleniu i wyposażaniu EUPOL wpływa na poprawę sytuacji, zapewnienie wzrostu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policjanci mają zapewnić także powrót uchodźców i stabilizację bezpieczeństwa na granicach. Ponadto EUPOL AFG inicjuje współpracę pomiędzy policją i innymi organami ścigania w multietnicznym społeczeństwie Afganistanu. Doradza kierownictwu cywilnemu i dowództwu wojskowemu misji ISAF. W ramach operacji Endouring Freedom doradza w kwestiach dotyczących organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Szefem Misji EUPOL AFG jest Gen. Policji Jurgen Scholz (Niemcy).

Powrót na górę strony