Pierwsza pomoc w lesie - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SP Słupsk

Pierwsza pomoc w lesie

By jeszcze efektywniej pomagać i chronić należy cały czas doskonalić już nabyte umiejętności, także w ramach współpracy między różnymi służbami. Leśnicy i pracownicy administracji leśnej Nadleśnictwa Leśny Dwór doskonalili swoje ratownicze umiejętności pod okiem policyjnych wykładowców słupskiej Szkoły Policji.

Trwające kilka godzin szkolenie rozpoczęło się od krótkiego wstępu teoretycznego, po którym rozpoczęły się zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalnych fantomów. W ramach ćwiczeń każdy leśnik musiał udzielić pierwszej pomocy osobie, która straciła przytomność i dodatkowo przestała oddychać (stan NZK - nagłe zatrzymanie krążenia).
Oprócz samych czynności ratowniczych uczestnicy musieli również przysposobić do działań ratowniczych inne osoby, między innymi w celu powiadomienia służb ratowniczych, a także w celu dostarczenia automatycznego defibrylatora zewnętrznego - AED, a następnie przeprowadzenia defibrylacji.

W Europie rocznie dochodzi do około 350-700 tysięcy nagłych zatrzymań krążenia - NZK. Oznacza to, iż co minutę 1 osoba doznaje NZK, a wedle aktualnych statystyk przeżywalność do momentu wypisu ze szpitala nie przekracza 10%, tymczasem podstawowe zabiegi resuscytacyjne u poszkodowanego, który doznał NZK mogą nawet 3-krotnie zwiększyć jego szanse na przeżycie. Wymaga to jedynie prowadzenia dobrej jakości uciśnięć klatki piersiowej oraz wykonywania oddechów ratowniczych w schemacie 30:2 (naprzemiennie 30 uciśnięć i 2 wdechy ratownicze), z wykorzystaniem AED szanse te jeszcze się zwiększają.

W zajęciach prowadzonych przez policjantów wykorzystano manekiny, które za pomocą szeregu czujników umożliwiały bieżący podgląd jakości i częstotliwości uciśnięć klatki piersiowej, a także prawidłowości i pojemności prowadzonych wdechów ratowniczych. Wykorzystano również specjalnie do tego przygotowane, szkoleniowe AED.
Zespół leśników i pracowników administracji leśnej podzielony był na dwa zespoły, które zamiennie uczestniczyły w praktycznym doskonaleniu umiejętności ratowniczych i krótkich warsztatach z zakresu radzenia sobie ze stresem.

Wspólne szkolenia policjantów słupskiej Szkoły Policji i leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku nie ograniczają się jedynie do zakresu pierwszej pomocy i warsztatów antystresowych. W ramach wspólnych działań organizowane są także szkolenia dotyczące postępowania mandatowego, wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, a także specyfiki pełnienia służby patrolowej na terenach leśnych przez patrole każdej z formacji lub wspólne patrole mieszane.

Powrót na górę strony
Polska Policja