Sympozjum „Bezpieczeństwo w sieci – hejt i inne zagrożenia” - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rzeszów

Sympozjum „Bezpieczeństwo w sieci – hejt i inne zagrożenia”

Data publikacji 08.04.2019

W auli biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu odbyło się sympozjum pn. „Bezpieczeństwo w sieci - hejt i inne zagrożenia”. Zorganizowane zostało przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz jarosławską uczelnię.

W ubiegły czwartek w siedzibie PWSTE w Jarosławiu uczniowie, studenci oraz policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną z jednostek Policji z terenu woj. podkarpackiego wzięli udział w sympozjum poświęconym problematyce cyberzagrożeń.

Spotkanie otworzył  prorektor ds. studenckich PWSTE dr. inż. Ryszard Pukała witając gości sympozjum. Wśród zaproszonych znaleźli się: Jerzy Cypryś – Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie, jednocześnie Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, dr Izabela Fac – Kierownik Oddziału Obsługi Radnych, Sesji Sejmiku i Współpracy Zewnętrznej Kancelarii Sejmiku Województwa Podkarpackiego, dr Rafał Czupryk – Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Rodzin oraz mł. insp. Mariusz Rabka – Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu. Organizatorów przedsięwzięcia ze strony Policji reprezentował mł. insp. Piotr Kluz - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Sympozjum rozpoczął Jakub Pepłoński – Kierownik ds. Współpracy z Organami Ścigania Allegro.pl omawiając temat bezpieczeństwa transakcji przeprowadzanych za pomocą Internetu. Następnie mł. asp. Piotr Marek  z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie przedstawił aspekty praktyczne cyberbezpieczeństwa. Dr Krzysztof Prendecki – wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu poruszył z kolei problem mowy nienawiści, często obecny w sieci. Ostatnim prelegentem był mł. asp. Jerzy Ossoliński z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, który omówił prawne aspekty cyberprzemocy.

Sympozjum  podsumował Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie mł. insp. Piotr Kluz. Dziękując zaproszonym gościom i uczestnikom spotkania podkreślił potrzebę podejmowania międzyinstytucjonalnych działań w obszarze bezpieczeństwa użytkowników Internetu. Odczytał list skierowany przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Zbigniewa Sowę na ręce władz uczelni zawierający podziękowania za pomoc okazaną przy organizacji przedsięwzięcia.

Wystąpienie przedstawiciela portalu Allegro.pl było częścią projektu pn. „Bezpieczne z@kupy w sieci” realizowanego pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji. Zakłada on przeprowadzenie cyklu spotkań poświęconych problematyce bezpieczeństwa transakcji i płatności internetowych. Celem tych działań jest wykształcenie u odbiorców postaw umożliwiających bezpieczne dokonywanie transakcji w sieci oraz budowanie świadomości dotyczącej świadomości w zakresie zagrożeń związanych z kradzieżą tożsamości.

Na terenie województwa podkarpackiego spotkania w ramach projektu odbyły się również w ubiegłą środę w Przemyślu oraz w piątek w Krośnie. Każdego dnia odbyły się trzy prelekcje skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, które spotkały się z dużym zainteresowaniem odbiorców. Uczestnicy otrzymali opracowane przez Allegro materiały profilaktyczne.

Sympozjum zorganizowane przez Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie i PWSTE w Jarosławiu zostało objęte patronatem medialnym TVP Rzeszów. Jest jednym z działań  podjętych w ramach realizowanego przez podkarpacką Policję programu profilaktycznego „Cyberbezpieczni”.

 

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie

Powrót na górę strony
Polska Policja