Złoty medal za Zasługi dla Policji - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP

Złoty medal za Zasługi dla Policji

Data publikacji 11.04.2019

W Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość odznaczenia złotym medalem za Zasługi dla Policji Pani Silvany Giusti - Attache ds. Policji przy Ambasadzie Włoch w Polsce. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnienie wręczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha.

Pani Silvana Giusti podczas swojej służby niezwykle aktywnie wspierała działania polskich policjantów w zakresie współpracy ze stroną włoską w obszarze zwalczania przestępczości zorganizowanej, a na szczególne podkreślenie zasługuje efektywność jej działań i pomoc przy realizacji spraw dotyczących zwalczania handlu ludźmi, narkotykami i wyrobami tytoniowymi oraz „prania pieniędzy”. Dzięki jej rozległej wiedzy i osobistemu zaangażowaniu zrealizowano wiele spraw przyczyniając się do rozwoju współpracy organów ścigania naszych państw.

Ponadto, Pani Silvana Giusti bardzo aktywnie uczestniczyła w pracach i podpisaniu 16 października 2014 r. Porozumienia Wykonawczego między Komendantem Głównym Policji RP a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego MSW Republiki Włoskiej o utworzeniu punktów kontaktowych i zasadach współpracy w zakresie wymiany danych osobowych i informacji, w tym danych osobowych, dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz była także jednym z inicjatorów i twórców podpisanego w dniu 24 listopada 2016 r. Porozumienia Wykonawczego w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patroli. Należy zaznaczyć, że wspólne patrole są kontynuowane także obecnie, co istotnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa polskich obywateli we Włoszech.

Ten wyjątkowy moment był uhonorowaniem całokształtu zasług i zaangażowania w pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz okazją do podziękowania za dobiegającą końca 7-letnią służbę na stanowisku Attache ds. Policji przy Ambasadzie Włoch w Polsce.

(BMWP /ar)

foto: Marek Krupa

  • Wręczenie Medalu za zasługi dla Policji
  • Wręczenie Medalu za zasługi dla Policji
  • Wręczenie Medalu za zasługi dla Policji
  • Wręczenie Medalu za zasługi dla Policji
  • Wręczenie Medalu za zasługi dla Policji
  • Wręczenie Medalu za zasługi dla Policji
  • Wręczenie Medalu za zasługi dla Policji
  • Wręczenie Medalu za zasługi dla Policji
  • Wręczenie Medalu za zasługi dla Policji
Powrót na górę strony
Polska Policja