Za nami pierwszy Wojewódzki Kongres dot. przemocy wobec seniorów - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wrocław

Za nami pierwszy Wojewódzki Kongres dot. przemocy wobec seniorów

Data publikacji 12.04.2019

W dniach 11-12 kwietnia 2019 r. odbył się pierwszy Wojewódzki Kongres dot. przemocy wobec seniorów. Spotkaniom przewodzili nie tylko przedstawiciele policji, ale też pomocy społecznej, służby zdrowia oraz kościoła. Współpraca tych wielu instytucji ma na celu ustalenie jednego kierunku działania dot. bezpieczeństwa osób starszych. Do sali widowiskowej licznie przybyli dzielnicowi z całego województwa, pracownicy socjalni oraz seniorzy.

Za nami pierwszy Wojewódzki Kongres dot. przemocy wobec seniorów organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele nie tylko policji, ale także pomocy społecznej, służby zdrowia oraz kościoła. Kongres w dniu 11 kwietnia br. otworzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski, który był jednocześnie pomysłodawcą tego przedsięwzięcia. Po nim głos zabrali przedstawiciele Wrocławskiej Kurii, Uniwersytetu medycznego, Pogotowia Ratunkowego czy MOPS - u. Każda z osób wykładających przedstawiła swój punkt widzenia, jak widzi swoją rolę w pomocy seniorom oraz pomysły na współpracę z innymi podmiotami.

Na Kongres przybyli dzielnicowi z całego województwa dolnośląskiego, pracownicy socjalni oraz seniorzy. Spotkanie miało na celu ustalenie wspólnego kierunku działań w udzielaniu pomocy osobom starszym oraz zwrócenie uwagi na problem zapobiegania przemocy w rodzinie wobec seniorów.

Podkreślano jak ważną rolę odgrywają starsze osoby w naszym społeczeństwie, ile od nich możemy się uczyć i czerpać, i jaki przykład dajemy młodym pokoleniom. Ponad to wskazano na jakie niebezpieczeństwa narażani są nasi dziadkowie i jak można próbować temu zapobiegać.

Drugi dzień Kongresu odbył się już w bardziej kameralnym gronie, miał charakter zamknięty. Przedstawiciele poszczególnych instytucji mogli wymieniać się doświadczeniami we wspólnej debacie. Starano się też ustalić dalsze kierunki współpracy pomiędzy instytucjami, tak by nasi seniorzy czuli się bezpiecznie i wiedzieli, gdzie mogą uzyskać pomoc. Skupiono się przede wszystkim na działaniach profilaktycznych dot. zapobieganiu przestępstw jakie dotykają osoby starsze czyli przemoc w rodzinie, oszustwa itp.

Pamiętajmy, że my kiedyś też będziemy w ich wieku. Traktujmy seniorów tak, jak sami byśmy tego oczekiwali. Powtarzając za papieżem Franciszkiem cytowanym na Kongresie: „Naród, który nie opiekuje się dziadkami i nie szanuje ich, nie ma przyszłości, bo nie ma pamięci, stracił ją".

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom.

(KWP we Wrocławiu / mw)

 • Uczestnicy kongresu udają się na aulę
 • Policjantka podpisuje listę uczestnictwa w kongresie
 • prowadzący kongres na scenie
 • Zastępca KWP we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski wraz z innymi uczestnikami słuchają prelegentów
 • Uczestnicy kongresu słuchający prelegentów
 • Przemowa Zastępcy KWP we Wrocławiu insp. Dariusza Wesołowskiego
 • Prelegentka przemawia do uczestników kongresu
 • Wystąpienie Zastępcy KWP we Wrocławiu insp. Dariusza Wesołowskiego
 • Komisarz Beata Borowicz drugiego dnia wita uczestników kongresu
 • Uczestnicy kongresu podczas debaty
 • Przemówienie prowadzącej komisarz Beaty Borowicz
 • Policjanci uczestniczący w drugim dniu kongresu
Powrót na górę strony
Polska Policja