Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lublin

KWP: Uroczystości w Dołhobyczowie poświęcone pamięci poległych funkcjonariuszy Policji Państwowej

Data publikacji 12.04.2019

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc reprezentował Policję podczas uroczystości patriotyczno - religijnych, jakie odbyły się dziś w Dołhobyczowie. Upamiętniały one trzech bezimiennych Policjantów, zamordowanych pod koniec września 1939 r. przez Armię Czerwoną. Znalezione w lesie szczątki funkcjonariuszy zostały ekshumowane i pochowane na cmentarzu Hallerczyków w Dołhobyczowie.

                  

Udział w tych uroczystościach wziął Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk,  przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc i kadra kierownicza lubelskiego garnizonu Policji,  przedstawiciele KWP w Kielcach, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Wójt Gminy Dołhobyczów oraz inni zaproszeni goście.
                  

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00  mszą św. odprawioną w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dołhobyczowie.  Nabożeństwo koncelebrowali kapelani lubelskich policjantów.  
                  
Po nabożeństwie, na cmentarzu Hallerczyków odbyły się ekumeniczne uroczystości żałobne i apel poległych.
                  
Na grobach poległych funkcjonariuszy złożone wieńce i zapalono znicze.
                  

Dzisiejsze uroczystości patriotyczno-religijne poświęcone były pamięci trzech funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy zostali zamordowani we wrześniu 1939 roku w Wólce Poturzyńskiej.
                  

Z chwilą wybuchu II wojny światowej w 1939 roku Policję Państwową włączono do obrony państwa. Szczególnie do województw wschodnich RP kierowane były kompanie rezerwy policyjnej. Na Lubelszczyźnie i Wołyniu w pierwszych dniach września 1939 r. w wyniku ewakuacji znalazły się jednostki policji z północno-wschodnich rejonów kraju. Przez woj. lubelskie przechodziła także policja województwa śląskiego.

Decyzją władz wojskowych Policja Państwowa miała zapewnić bezpieczną ewakuację ludności cywilnej oraz chronić  szlaki komunikacyjne. Policjanci brali też udział w walce przeciwko Niemcom i Armii Czerwonej. Jak wynika z zapisów kart historii, władze sowieckie rozpoczęły aresztowania, które objęły również funkcjonariuszy Policji Państwowej. Szacuje się, że we wrześniu 1939 r. poległo bądź zostało zamordowanych nawet do 3 tys. policjantów.

Na szczególną uwagę zasługuje zbrodnia popełniona w Wólce Poturzyńskiej w pow. hrubieszowskim.  Według relacji mieszkańców,  na skraju lasu, za kapliczką św. Antoniego w obrębie trzech starych sosen, mieli spoczywać trzej funkcjonariusze PP zamordowani pod koniec września przez Armię Czerwoną. Jak mówią przekazy, zwłoki zostały pochowane przez gajowego, a na jednym z drzew został powieszony żeliwny krzyż.

W 2018 roku na wskazanej działce leśnej dokonano ekshumacji odnalezionych szczątków. Były to bezładnie ułożone, zdekompletowane zwłoki co najmniej dwóch mężczyzn. Spoczywały w płytkiej jamie jedne na drugich. Najprawdopodobniej w latach 50-tych po kryjomu i w niewiadomym celu dokonano pobieżnej ekshumacji.  Wydobyto wówczas prawdopodobnie jedno ciało leżące na górze oraz większość szczątków znajdujących się pod spodem.

Pozostawiono niektóre kości oraz przedmioty, a wśród nich m.in.: polskie guziki mundurowe z l. 1937-1938, plastikowe usztywnienie galonu z czapki, prawdopodobnie okucia daszka czapki, czy fragmenty granatowej tkaniny. Najcenniejszy okazał się naramiennik starszego posterunkowego z cyfrą 3, oznaczającą okręg kielecki, w którym pełnił służbę policjant.

Większość odnalezionych przedmiotów trafiła do Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Wydobyte szczątki zostały pochowane na tzw. cmentarzu Hallerczyków w Dołhobyczowie.

Dzisiejszą uroczystość poświęconą pamięci pomordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej w Wolce Poturzyńskiej zakończyła prelekcja pracownika Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowana w Przygranicznym Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie.

AK

źródło: IPN Lublin

  • fot. składanie wieńców pod pomnikiem pomordowanych policjantów
  • fot.: oddanie honorów przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
  • fot. hymn odegrany przez policjantów z Orkiestry Reprezentacyjnej
  • fot. uroczystości żałobne na cmentarzu w Dołhobyczowie
  • fot. kompania honorowa podczas uroczystości żałobnych na cmentarzu w Dołhobyczowie
Powrót na górę strony
Polska Policja