Recertyfikacja uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn

Recertyfikacja uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Data publikacji 15.04.2019

60 policjantów z garnizonu warmińsko-mazurskiego wzięło udział w warsztatach szkoleniowych dla funkcjonariuszy recertyfikujących uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na koniec każdy z nich musiał zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności praktyczne przed komisją egzaminacyjną. Jej członkowie wskazali na bardzo wysoki poziom przygotowania uczestników, którzy otrzymali wysokie oceny, a tym samym potwierdzili swoje uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Każdego dnia policjanci garnizonu warmińsko-mazurskiego podejmują szereg interwencji, które związane są z niesieniem pomocy, a niejednokrotnie z ratowaniem życia i zdrowia innych ludzi. Dlatego tak ważne jest by współczesny funkcjonariusz dysponował nowoczesnym sprzętem technicznym oraz odpowiednimi umiejętnościami.

Mając powyższe na uwadze w dniach 2-5 kwietnia br.  Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przy współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz Komendą Powiatową Policji w Iławie przeprowadziła warsztaty szkoleniowe z zakresu udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy dla policjantów – ratowników z garnizonu warmińsko-mazurskiego. Ich głównym celem było przygotowanie uczestników (ratownicy, którzy mają zdany egzamin z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i kończy się im 3-letni okres ważności zaświadczeń o ukończeniu kursu KPP) do egzaminu recertyfikującego uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Warsztaty dedykowane były funkcjonariuszom z komend miejskich i powiatowych policji naszego województwa, Oddziału Prewencji Policji KWP w Olsztynie oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie - łącznie w przedsięwzięciu wzięło udział 60 policjantów.  

W trakcie warsztatów policjanci, pod czujnym okiem ratownika medycznego, a zarazem instruktora Zakładu Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie –  st. sierż. Rafała Melera, doskonalili swoje umiejętności w zakresie:

- podstaw udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy;

- bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych;

- resuscytacji według standardów Europejskiej Rady Resuscytacyjnej w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz wykorzystania automatycznego defibratora zewnętrznego;

- postępowania z poszkodowanymi w nagłych sytuacjach chorobowych;

- postępowania w przypadku urazów różnych części ciała;

- postępowania z poszkodowanym w urazie kostno-stawowym oraz przygotowania do transportu i nadzorowania jego stanu do czasu przekazania zespołowi ratownictwa medycznego.

Kolejnym etapem szkolenia było przystąpienie do egzaminu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, który odbył się 10 kwietnia br. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany został w formie testu ujętego w kartę testową składającą się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego było udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% zadań testowych. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowił warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny obejmował wykonanie przez osobę zdającą dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.

Oceną końcową za egzamin praktyczny była ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych od poszczególnych członków komisji. W skład komisji weszły osoby posiadające bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie ratownictwa medycznego oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy:

Przewodniczący Komisji:

- Małgorzata Wlaź –Koordynator Ratownictwa Medycznego Policji.

Członkowie Komisji:

- st. sierż. Rafał Meler – ratownik medyczny, instruktor Zakładu Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

- sierż. Marcin Marasiński – ratownik medyczny, referent Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Komisja egzaminacyjna wskazała na bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności praktycznych, które zaprezentowali uczestnicy egzaminu,  uzyskując bardzo wysokie oceny. Dzięki temu 60 funkcjonariuszy naszego garnizonu z sukcesem ukończyło przedmiotowy egzamin i potwierdziło swoje uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Należy podkreślić, że organizacja powyższego przedsięwzięcie była możliwa dzięki przychylności oraz pomocy Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - insp. dr hab. Marka Fałdowskiego, Koordynatora Ratownictwa Medycznego Policji - Pani Małgorzaty Wlaź, Komendanta Powiatowego Policji w Iławie – mł. insp. Roberta Mikusika oraz pracowników Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej UWM w Olsztynie – Pani dr inż. Ewy Kowalskiej, Marii Libury i Danuty Prak.

Organizatorzy szkolenia już zapowiedzieli kontynuację przedmiotowych szkoleń.

kk/in

  • Recertyfikacja uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - dwie policjantki na fantomie przeprowadzają resuscytację krążeniowo - oddechową
    Recertyfikacja uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • Recertyfikacja uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - na zdjęciu widać 5 osób - 2 z nich to policjanci, którzy słuchają uwag od egzaminatora dotyczących udzielania pierwszej pomocy. 2 pozostałe osoby (kobieta siedząca na ławce oraz policjant stojący przy ścianie) to także członkowie komisji przyglądający się poprawności wykonywanych zadań.
    Recertyfikacja uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • Recertyfikacja uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - zdjęcie grupowe 5 osób (2 kobiet i 3 policjantów) organizatorów warsztatów i egzaminu.
    Recertyfikacja uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
Powrót na górę strony
Polska Policja