Święto Straży Granicznej - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP

Święto Straży Granicznej

Dzień 16 maja to święto Straży Granicznej, formacji powołanej 28 lat temu w celu ochrony granic Rzeczpospolitej na miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza. Straż Graniczna, powołana do ochrony granic Polski, po wstąpieniu naszego państwa do Unii Europejskiej otrzymała dodatkowe zadania - obecnie chroni ona nie tylko granice kraju lecz - jednocześnie - granicę zewnętrzną Unii. Podczas święta SG nie mogło zabraknąć przedstawicieli Policji.

Straż Graniczna to formacja mundurowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, na której czele stoi Komendant Główny Straży Granicznej. Komenda Główna Straży Granicznej, która znajduje się w Warszawie, sprawuje funkcję kontrolno-nadzorczą nad dziewięcioma oddziałami: Morskim, Warmińsko-Mazurskim, Podlaskim, Nadbużańskim, Bieszczadzkim, Karpackim, Śląskim, Nadodrzańskim i Nadwiślańskim.

Komenda Główna nadzoruje również ośrodki szkolenia SG, znajdujące się w Kętrzynie, Koszalinie i Lubaniu oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. Jednostkami organizacyjnymi SG najniższego szczebla są placówki i dywizjony - obecnie istnieje 95 placówek i dwa dywizjony Straży Granicznej.W SG służy obecnie 14584 funkcjonariuszy (w tym 3913 kobiet) - dodatkowo Straż zatrudnia 3397 pracowników cywilnych. Pogranicznicy wykorzystują również 256 psów i osiem koni.

Dziś z okazji Święta Straży Granicznej, prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie czworgu funkcjonariuszy Straży, drugą gwiazdkę generalską obecnemu Komendantowi Głównemu SG gen. brygady Tomaszowi Pradze.

Do stopnia generała brygady zostało awansowanych czworo oficerów, w tym pierwsza kobieta w historii formacji – zastępca komendanta głównego płk Wioleta Gorzkowska oraz komendanci trzech oddziałów: płk Grzegorz Biziuk (Podlaski Oddział SG), płk Robert Rogaz (Bieszczadzki OSG) i płk Jacek Szcząchor (Nadbużański OSG). Na uroczystości nie zabrakło kierownictwa MSWiA na czele z ministrem Joachimem Brudzińskim i sekretarzem stanu w MSWiA Jarosławem Zielińskim. Podczas święta zaprzyjażnionej formacji nie mogło zabraknąć także policjantów - na czele z Komendantem Głównym Policji gen.insp. Jarosławem Szymczykiem oraz Komendantem Stołecznym Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

W dniu Straży Granicznej naszym kolegom życzymy spokojnej służby.

 

 

 

 

 

foto. Piotr Maciejczak BKS KGP 

 • Przemawia Komendant Główny Straży Granicznej
 • Komendant Główny Straży Granicznej wraz z Prezydentem RP
 • Nominacja na stopień generała SG
 • Nominacja na stopień generała SG
 • Mianowanie na pierwszy stopień oficerski SG
 • Komendant Główny Policji i Komendant Stołeczny Policji podczas uroczystości
 • Nominacja na stopień generała SG
 • Tradycyjne podrzucenie w górę czapek przez mianowanych oficerów
 • Mianowanie na pierwszy stopień oficerski SG
 • Przemówienie Prezydenta RP
 • Przemówienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Przemówienie Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Powrót na górę strony
Polska Policja