Narada służbowa dolnośląskiej Policji - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wrocław

Narada służbowa dolnośląskiej Policji

Dzisiaj w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się narada służbowa dolnośląskiej policji. W spotkaniu uczestniczyła Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Elżbieta Witek, Komendant Główny Policji - gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński oraz kierownictwo dolnośląskiej policji.

W trakcie narady służbowej Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński przedstawił stan bezpieczeństwa w regionie, funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zadania inwestycyjne w ramach programu modernizacji policji realizowane na terenie województwa.

Komendant omówił też udział dolnośląskiej policji w projektach unijnych realizowanych w ramach:

  • Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska,
  • Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia,
  • Programu Interreg V-A Republika czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nysa,
  • Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Glacensis,
  • Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.

(KWP we Wrocławiu)

  • Minister MSWiA E. Witek, Komendant Główny Policji, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego we Wrocławiu podczas odprawy. Pani Minister E. Witek przemawia do policjantów
  • Minister MSWiA E. Witek, Komendant Główny Policji, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
  • Widok na salę - kierownictwo dolnośląskiej Policji
  • Widok na salę- przedstawiciele mediów
Powrót na górę strony
Polska Policja