Wizyta europarlamentarzystów w ośrodku dla cudzoziemców - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Radom

Wizyta europarlamentarzystów w ośrodku dla cudzoziemców

Data publikacji 02.04.2008

Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców odwiedzili parlamentarzyści z Parlamentu Europejskiego. Podczas swej wizyty obejrzeli pomieszczenia mieszkalne, zaplecze socjalne i techniczne oraz zadali dziesiątki pytań przedstawicielom Policji i ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji. Pytania dotyczyły m.in. statusu przebywających w ośrodku cudzoziemców, opieki lekarskiej, wyżywienia. W tej chwili w ośrodku przebywają 93 osoby (68 mężczyzn i 25 kobiet).

Celem wizyty europarlamentarzystów w Polsce, pracujących w europejskiej komisji ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE), jest sprawdzenie, w jakim stopniu Polska realizuje przepisy dotyczące cudzoziemców. Chodzi zarówno o przepisy wewnętrzne i te - wynikające ze zobowiązań międzynarodowych. Program wizyty w Polsce przewidywał m.in. spotkanie w MSWiA, spotkanie z organizacjami pozarządowymi, wizytę w Lesznowoli i w innych podobnych ośrodkach, administrowanych przez Straż Graniczną. Europarlamentarzystom z dziesięciu państw towarzyszyli przedstawiciele grup politycznych i tłumacze. Wśród gości byli również dziennikarze z wewnętrznej telewizji, nadającej audycje w sieci telewizyjnej europarlamentu.

Policję reprezentowali pełnomocnik komendanta głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka Marcin Wydra, zastępca KWP zs. w Radomiu nadkom. Rafał Batkowski, naczelnicy ośrodka i pełnomocnik KWP zs. w Radomiu ds. Ochrony Praw Człowieka. Jak podkreślali przedstawiciele strony polskiej, ośrodek dla cudzoziemców utworzony został na podstawie odpowiednich przepisów prawa i jest łagodniejszą formą izolacji dla tych cudzoziemców, którzy przebywali nielegalnie na terytorium Polski i oczekują na wydalenie.
Placówka jest czymś pośrednim pomiędzy aresztem i ośrodkiem dla uchodźców. W ciągu dwunastu lat istnienia przez ośrodek przewinęło się ponad 8 tys. cudzoziemców z 87 krajów, w tym 1200 kobiet i 500 dzieci. Placówka była wizytowana kilkaset razy przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym Helsińską Fundację Praw Człowieka, Amnesty International, ale również przez Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców i pracowników biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obecnie, w ramach porządkowania służb państwowych w Polsce, trwa proces przekazania strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli Straży Granicznej.
Powrót na górę strony
Polska Policja