72 procent Polaków dobrze ocenia pracę Policji - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

72 procent Polaków dobrze ocenia pracę Policji

Data publikacji 19.03.2009

Prawie trzy czwarte Polaków dobrze ocenia pracę Policji. Tak wynika z ostatnich badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej. W marcu naszą pracę pozytywnie oceniło 72% respondentów. W porównaniu z innymi podmiotami, takimi jak sądy i prokuratury Policja otrzymała około dwukrotnie więcej ocen pozytywnych. Jest jedną z najlepiej odbieranych instytucji w Polsce. Oceny Policji są wysokie i stabilne (od 2 lat na tym samym poziomie).

 

Badania przeprowadzono w dniach 4 – 10 marca 2009 roku. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zbadała 979 dorosłych Polaków. Celem badania była ocena działalności instytucji publicznych, w tym Policji. Notowania Policji są bardzo dobre i stosunkowo stabilne. Od dwóch lat pozytywne opinie o naszej pracy wyraża blisko trzy czwarte respondentów (obecnie 72%), natomiast negatywne – jedna piąta (obecnie 21%). W porównaniu z poprzednimi badaniami z września br. ocena Policji utrzymuje się na tym samym poziomie (Wykresy nr 1 i nr 2).

 

Jak widać, Policja jest jedną z najlepiej ocenianych instytucji w Polsce (Tabela nr 1 oraz Wykres nr 3, Wykres nr 4). Lepiej Polacy oceniają tylko media oraz wojsko. Należy podkreślić, że Policja została zdecydowanie wyżej oceniona, niż pozostałe instytucje wymiaru sprawiedliwości, jak sądy, prokuratura. (Tabela nr 1 oraz Wykres nr 3, Wykres nr 4). Należy podkreślić, że w tym badaniu nie pytano o ABW i CBA (tak jak to miało miejsce w czterech poprzednich edycjach badania).


 

Tabela nr 1. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność…? (oceny w marcu 2009 roku)

Oceniane instytucje/organy Ocena dobra (%) Ocena zła (%)
Telewizja publiczna 85 11
TVN 83 8
Polsat 80 11
Wojsko 75 6
Polskie Radio 75 8
RMF FM 74 6

Policja

72

21

Radio ZET 71 6
Władze samorządowe 65 28
Kościół rzymsko-katolicki 61 30
Narodowy Bank Polski 53 18
Trybunał Konstytucyjny 48 14
Rzecznik Praw Obywatelskich 44 17
IPN 42 30
NIK 40 18
Prokuratura 38 37
Rada Polityki Pieniężnnej 35 22
NSZZ Solidarność 34 34
Sądy 33 47
OPZZ 27 31
Giełda Papierów Wartościowych 26 19
Senat 25 55
Prezydent 25 65
Sejm 19 71
pominięto "trudno powiedzieć"
Źródło: CBOS, 4-10 marca 2009 r., N=979

Oprac. na podstawie komunikatu CBOS w Wydziale Opracowań Systemowych i Informacji Publicznej Gabinetu KGP
Marta Firsiuk

Powrót na górę strony