„Kocham. Nie biję” – druga odsłona kampanii społecznej - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP

„Kocham. Nie biję” – druga odsłona kampanii społecznej

Data publikacji 07.09.2009

2 września br. rozpoczęła się druga edycja kampanii społecznej „Kocham. Nie biję”. Jej inicjatorem jest Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji, a współorganizatorami - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policja. Przedsięwzięcie ma na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ograniczanie jej skutków przez zwiększenie społecznego zaangażowania w działania ukierunkowane na profilaktykę.

Realizacji tak sformułowanych celów ma sprzyjać podnoszenie społecznej wrażliwości na wszelkie przejawy przemocy pojawiającej się w najbliższym otoczeniu, a także promowanie wartości rodzinnych i obrazu współczesnej rodziny wolnej od przemocy.

Kampania, w której Policja uczestniczy już po raz drugi, będzie widoczna w spotach telewizyjnych i radiowych, na 3 tysiącach bilbordów oraz na plakatach. Projekt jest częścią rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Podobnie jak w zeszłym roku akcję „Kocham. Nie biję” wspierają znane osoby ze świata kultury i sportu. Biorąc udział w kampanii, chcą zwrócić uwagę dorosłych na krzywdy wyrządzane najmłodszym. Ich sprzeciw to bardzo ważny głos w kształtowaniu pełnego miłości podejścia do dzieci. Przekonują do wychowania pozbawionego przemocy, emanującego ciepłem i troską.

Policja jest jedną z instytucji, od której zależy skuteczność świadczenia pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Mając to przekonanie na uwadze, popiera każdą inicjatywę, której celem jest reagowanie na przypadki aspołecznych zachowań w rodzinie.

Przemoc w rodzinie jest jednym z najgroźniejszych zjawisk patologicznych. Ma negatywny wpływ na rozwój wychowywanych dzieci i powoduje zaburzenie relacji rodzinnych. Stosowanie przemocy jest często ukrywane w czterech ścianach. Osoby doświadczające przemocy nie chcą nikogo o tym fakcie informować. Jest to spowodowane nie tylko strachem przed sprawcą, wstydem przed sąsiadami, obawą przed utratą źródła utrzymania rodziny, czy błędnie pojmowanym dobrem dzieci, ale również chęcią utrzymania pełnej rodziny. Ofiary bardzo często czują się bezradne i biernie znoszą przez wiele lat agresywne zachowania sprawców przemocy. Z tym zjawiskiem można spotkać się we wszystkich grupach społecznych, bez względu na ich status materialny.

Doświadczenie policjantów pokazuje, że czasem jeden telefon wykręcony pod numer alarmowy ratował życie. Policja otrzymuje coraz więcej zawiadomień o przestępstwach związanych z przemocą domową. W okresie ostatnich 6 lat liczba interwencji domowych wynosiła odpowiednio w liczbach bezwzględnych: 2003 r. – 85.512, 2004 r. – 92.495, 2005 r. – 96.773, 2006 r. – 96.099, 2007 r. - 81.403, 2008 r. – 86.455. Dodać należy, że udział procentowy interwencji dotyczących przemocy w rodzinie w ogólnej liczbie interwencji przeprowadzonych przez funkcjonariuszy na przestrzeni każdego roku, wynosi w kolejnych latach: 2003 – 14%, 2004 – 15%, 2005 – 16%, 2006 – 15%, 2007 – 11% i 2008 – 13%. Każdego dnia średnio policjanci przeprowadzają 1805 interwencji, każdy dzień to 237 interwencji związanych z przemocą domową.

Konferencja inaugurująca drugi etap kampanii odbyła się2 września br. w sali generalskiej komendy głównej Policji. Wzięli w niej udział: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki, Komendant Główny Policji generalny inspektor Andrzej Matejuk, Minister Sprawiedliwości Andrzej Czuma, Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Minister Edukacji Narodowej, Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i znane osoby, które wspierają kampanię: Piotr Gruszka, Anna Wyszkoni, Anna Przybylska, Paweł Królikowski, Piotr Adamczyk oraz Magdalena Różczka.

Tegorocznej edycji „Kocham. Nie biję” towarzyszą trzy hasła; tj.: „Kocham. Reaguję” „Kocham. Nie krzyczę” i „Kocham. Mam czas”.

Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony
Polska Policja