III Ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP

III Ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży

Data publikacji 10.09.2009

Organizatorzy i partnerzy XII edycji Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18! od wielu lat walczą z dostępem młodych ludzi do wyrobów tytoniowych. Dlatego 10 września podczas III Ogólnopolskiego Dnia Odpowiedzialnej Sprzedaży odbyła się konferencja prasowa poświęcona Programowi STOP 18!. Już po raz drugi w działania Programu włączyli się policjanci. Funkcjonariusze wszystkich będą informować sprzedawców wyrobów tytoniowych o przysługujących im prawach i konsekwencjach łamania przepisów.

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18! jest największą w Polsce akcją zapobiegającą dostępowi niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych. Realizowany jest przez promowanie przepisów prawa dotyczących między innymi zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych małoletnim. Ma na celu również uświadomienie sprzedawców, że mają prawo żądać dokumentów potwierdzających pełnoletniość osoby, która chce kupić papierosy.

Dla Policji STOP18! jest bardzo istotny, wpisuje się bowiem w nurt działań profilaktycznych, które mają na celu ochronę szeroko rozumianego dobra małoletnich. Palenie tytoniu przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, jest niewątpliwie zachowaniem naruszającym przyjęte w naszym kraju normy społeczne. Akcja została wpisana na listę inicjatyw wspierających rządowy program "Razem Bezpieczniej".

W konferencji prasowej, która odbyła się o 10.00 w Centrum Prasowym Foksal z okazji III Ogólnopolskiego Dnia Odpowiedzialnej Sprzedaży, wzięli udział Jacek Zalewski, Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA, insp. Michał Czeszejko-Sochacki, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Bartłomiej Zieliński, Wiceprefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych, Maciej Chmielewski - Komitet na rzecz Dzieci w Polsce „KONARD”, Michał Pełczyński - koordynator Programu STOP18!, hm. Rafał Bednarczyk - przedstawiciel Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego.

Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Michał Czeszejko-Sochacki powiedział, że funkcjonariusze będą uczulać sprzedawców, by zwracali uwagę, czy sprzedają papierosy niepełnoletnim. - Wierzymy w siłę działań profilaktycznych i możliwość dotarcia za ich pośrednictwem do świadomości dorosłych – powiedział.

Funkcjonariusze ze wszystkich komend miejskich i powiatowych włączą się w działania w III Ogólnopolskim Dniu Odpowiedzialnej Sprzedaży. Policjanci odwiedzą sprzedawców, szczególnie w kioskach i małych sklepach osiedlowych, gdzie sprzedawane są wyroby tytoniowe. Mundurowi wspólnie ze strażnikami miejskimi skoncentrują się na działaniach edukacyjnych, mających na celu uświadamianie i przypominanie sprzedawcom o zakazie sprzedaży tych produktów małoletnim, konsekwencjach łamania tego zakazu oraz prawie, które pozwala sprzedawcy żądać dokumentu potwierdzającego pełnoletniość nabywcy. Jak się okazuje, sprzedawcy często nie zdają sobie sprawy, że za sprzedaż wyrobów tytoniowych niepełnoletnim grozi grzywna do 5000 złotych.

Powrót na górę strony
Polska Policja