80. sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP

80. sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu

Data publikacji 07.11.2011

W Hanoi w Demokratycznej Republice Wietnamu odbyły się obrady 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu - najważniejszego forum decyzyjnego tej Organizacji. W sesji, która trwała od 31 października do 3 listopada, udział wzięło 630 delegatów - wysokich ragą przedstawicieli organów ścigania ze 142 państw. Polskę reprezentowali gen. insp. Andrzej Matejuk – Komendant Główny Policji oraz mł. insp. Rafał Łysakowski – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji.

W trakcie obrad przyjęto szereg rezolucji i ważnych decyzji, które zapewnią Organizacji jeszcze bardziej solidne podstawy do ustanawiania partnerstw oraz implementacji innowacyjnych rozwiązań służących zwalczaniu przestępczości w XXI wieku. Po przyjęciu 3 nowych państw, Interpol liczy obecnie 190 członków.

Podczas obrad przyjęto 16 rezolucji, które zalecają krajom członkowskim między innymi:

- bardziej skuteczne zwalczanie przestępczości seksualnej skierowanej przeciwko dzieciom i wykorzystywanie narzędzi oferowanych przez Interpol służących identyfikowaniu ofiar tych przestępstw oraz ich sprawców,

- intensywną wymianę informacji w celu zapobiegania i zwalczania piractwa morskiego,

- wspieranie działań Sekretariatu Generalnego w realizacji programu służącego zapobieganiu bioterroryzmowi, terroryzmowi nuklearnemu i radiologicznemu oraz aktom terroru z wykorzystaniem broni chemicznej i materiałów wybuchowych,

Zatwierdzony został ponadto nowy regulamin Interpolu ds. przetwarzania danych, który zostanie wprowadzony w życie w lipcu 2012 roku, a także zdecydowano o zarejestrowaniu Statutu Interpolu zgodnie z przepisami art. 102 Karty Narodów Zjednoczonych, co pozwoli na zniesienie wątpliwości w kwestii charakteru podstaw prawnych Interpolu jako organizacji międzynarodowej, a tym samym zwiększenie jego prestiżu na arenie międzynarodowej. Należy jednocześnie zaznaczyć, że publikacja Statutu zgodnie z art. 102 Karty NZ nie wpłynie w żaden sposób na niezależność Organizacji i nie stworzy żadnego nowego obowiązku dla jego państw członkowskich.

Podczas sesji zatwierdzono także sprawozdanie finansowe Organizacji za rok 2010 i udzielono absolutorium Sekretarzowi Generalnemu oraz przyjęto projekt budżetu na rok 2012.

W ostatnim dniu sesji odbyły się wybory do Komitetu Wykonawczego Interpolu. W bieżącym roku do obsadzenie pozostawały następujące wolne stanowiska:

Vice-Prezydenta dla regionu Afryki – wybrano przedstawiciela Nigerii

Vice-Prezydenta dla regionu Ameryk – wybrano przedstawiciela Kolumbii

Delegata dla regionu Afryki – wybrano przedstawiciela Sudanu

2 Delegatów dla regionu Ameryk – wybrano Chile i USA

2 Delegatów dla regionu Europy – wybrano Finlandię i Holandię.

Na zakończenie obrad zdecydowano, że przyszłoroczna, 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego odbędzie się w Rzymie.

(BMWP KGP / mw)


 

Powrót na górę strony