Imprezy masowe w naukowej teorii i policyjnej praktyce - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rzeszów

Imprezy masowe w naukowej teorii i policyjnej praktyce

Data publikacji 09.11.2011

Blisko stu uczestników zgromadziła międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona bezpieczeństwu imprez masowych, organizowana m.in. przez podkarpacką Policję. Policjanci omawiali praktyczne aspekty walki ze zjawiskiem chuligaństwa stadionowego, wymieniali swe doświadczenia z naukowcami, ale także z sędziami i prokuratorami.

Imprezy masowe doczekały się w Polsce precyzyjnych, wypracowywanych praktyką przepisów prawnych. Dziś koncert megagwiazdy, dni miasta czy wreszcie niektóre imprezy sportowe muszą być organizowane według nakreślonych ustawą i rozporządzeniami reguł. Dziś uczestnicy imprezy masowej muszą stosować się do wielu zakazów i obostrzeń. Ich obejście skutkuje w skrajnych przypadkach surową odpowiedzialnością karną. Problematyka ta była przedmiotem dyskusji toczonych podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo imprez masowych. Aspekty prawno-administracyjne, społeczne i praktyczne", która wczoraj zakończyła się w podkrośnieńskim Iwoniczu.

Idea konferencji zrodziła się w Katedrze Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej pomysłodawcy, prof. dr hab. Elżbieta Ura i dr hab. Stanisław Pieprzny, zaprosili do współpracy naukowców z Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie i z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Z wielką satysfakcją propozycję współpracy przy organizacji konferencji przyjął nadinspektor Józef Gdański, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji.

Miejscem naukowego spotkania było Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Iwoniczu koło Krosna. Wzięli w nim udział przedstawiciele świata nauki a także praktycy - prokuratorzy, sędziowie, policjanci, ludzie związani z branżą ochrony osób i mienia. Połączenie naukowych rozważań z głosami praktyków było mottem konferencji.

W imieniu organizatorów uczestników witał m.in. komendant podkarpackiej Policji, nadinspektor Józef Gdański.Wystąpienia wygłosili: inspektor Andrzej Sabik, zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - "Ocena aktualnego stanu bezpieczeństwa w związku z imprezami masowymi organizowanymi na terenie woj. podkarpackiego"; podinspektor Małgorzata Dorociak, zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie i młodszy aspirant Grzegorz Żuk - "Zjawisko chuligaństwa stadionowego i związana z tym przestępczość kryminalna - zarys problematyki i subkultury szalikowców piłkarskich"; nadkomisarz Krzysztof Piskor z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie - "Omówienie najistotniejszych założeń programu prewencyjnego PSEUDOKIBIC przyjętego do realizacji przez KWP w Rzeszowie na lata 2008 - 20012"; nadkomisarz Mariusz Dzioba, zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP w Rzeszowie - "Charakterystyka działań Policji na terenach przemieszczania i w czasie przejazdów uczestników imprez masowych, w tym również w aspekcie przygotowań KWP w Rzeszowie do zabezpieczenia Euro 2012".

W dyskusje po wystąpieniach aktywnie włączali się komendanci komend miejskich i powiatowych Policji na Podkarpaciu i przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

W konferencji wzięli też udział zaproszeni przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie oficerowie czeskiej Policji z Ostrawy i Ołomuńca.

Konferencja była kolejną odsłoną współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tutaj relacja z konferencji "Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej".

(KWP w Rzeszowie / mg)

Powrót na górę strony