Nowy serwis edukacyjny stołecznej Policji - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KSP

Nowy serwis edukacyjny stołecznej Policji

Data publikacji 10.11.2011

Pod adresem http://szkolenia.policja.waw.pl oficjalnie uruchomiony został Portal Edukacyjny Komendy Stołecznej Policji – specjalny serwis internetowy mający służyć poszerzaniu wiedzy zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Policji. Nad jego redakcją czuwają dydaktycy z Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP (WDZ).

Ideą utworzenia serwisu było ułatwienie dostępu do wiedzy zawodowej i wsparcie dla procesu doskonalenia zawodowego policjantów garnizonu stołecznego, choć ciekawe informacje znajdą w nim także osoby zainteresowane służbą w Policji. Serwis będzie stale rozwijany i aktualizowany, a szereg opracowań wzbogacane poradnikami wideo i ilustracjami.

Portal ma także swoją wersję na telefony komórkowe, dostępną pod adresem http://szkolenia.policja.waw.pl/palm/wdz/, co niewątpliwie ułatwi korzystanie z niego w terenie, jako formy „ściągawki” z informacjami niezbędnymi do realizacji codziennych zadań.

Materiały – prócz opracowań własnych – pozyskiwane są z różnych źródeł, m.in. z poszczególnych biur Komendy Głównej Policji, swój wkład mają też redakcje resortowych czasopism – miesięcznika „Policja 997” oraz „Kwartalnika Policyjnego”. Menu portalu podzielone zostało na następujące działy: - Wydarzenia, - Szkolenia, - Prawo i przepisy, - Pierwsza pomoc, - Psychologia, - Materiały szkoleniowe, - Języki obce, - Biblioteka KSP, - Wydział i - Kontakt.

Dział „Wydarzenia” zawiera aktualne informacje o istotnych wydarzeniach związanych z działalnością Wydziału Doskonalenia Zawodowego. W dziale „Szkolenia” umieszczone zostały informacje o aktualnej ofercie szkoleniowej dla policjantów i pracowników, realizowanej lub organizowanej zarówno przez Wydział, jak również przez szkoły Policji w całej Polsce.

„Prawo i przepisy” to dział zawierający materiały stanowiące przede wszystkim analizy aktów prawnych, przygotowywane przez specjalistów z Komendy Głównej Policji, służące wyjaśnieniu wątpliwości przy interpretacji bardziej skomplikowanych zagadnień. „Pierwsza pomoc” i „Psychologia” to działy typowo poradnikowe, z artykułami przypominającymi podstawową wiedzę z tych zakresów. W „Materiałach szkoleniowych” zamieszczane będą z kolei różnego typu opracowania pomocne zarówno w procesie doskonalenia zawodowego organizowanego przez WDZ, jak również wspierające samokształcenie w wybranych dziedzinach.

„Języki obce” to dział szczególnie istotny z punktu widzenia przygotowań do zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Dlatego też dobór materiałów wiąże się przede wszystkim z tym wydarzeniem – obecnie jego trzon stanowią lekcje języka angielskiego opracowane przez pracowników Międzynarodowego Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, publikowane w branżowym „Kwartalniku Policyjnym”. Policjanci uczestniczący w zajęciach językowych projektu „Doskonalenie językowe służb mundurowych w świetle przygotowań do EURO 2012” znajdą tu
poradnik ułatwiający korzystanie z platformy internetowej Empik School.

Ważną instytucją w zakresie pogłębiania wiedzy zawodowej jest Biblioteka Komendy Stołecznej Policji, dostępna dla wszystkich pracowników. Dlatego też poświęcono jej osobny dział, zawierający wszystkie niezbędne informacje ułatwiające korzystanie z bogatego księgozbioru. Ostatnie dwa działy zawierają informacje stricte o pracy Wydziału Doskonalenia Zawodowego, nadzorującego i prowadzącego szkolenia w blisko dziesięciotysięcznym garnizonie stołecznej Policji.

(KSP / mw)

Powrót na górę strony