Wspólna deklaracja Centralnego Biura Śledczego i EUBAM - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

CBŚP

Wspólna deklaracja Centralnego Biura Śledczego i EUBAM

Data publikacji 02.05.2012

W dniu 27.04.2012 w kwaterze głównej Misji Pomocowej Unii Europejskiej d.s. Granic dla Mołdowy i Ukrainy (EUBAM) w Odessie została podpisana wspólna deklaracja współpracy pomiędzy Centralnym Biurem Śledczym KGP a EUBAM. W imieniu CBŚ KGP podpis złożył jego Dyrektor nadinsp. Adam Maruszczak, ze strony EUBAM szef misji Udo Burkholder.

Celem porozumienia jest wypracowanie wydajnego modelu współpracy partnerów Misji Pomocowej Unii Europejskiej d.s. Granic dla Mołdowy i Ukrainy w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości międzynarodowej, miedzy innymi handlu ludźmi, przemytu nielegalnych emigrantów, handlu narkotykami i substancjami psychotropowymi, przemytu towarów podlegających kontroli granicznej i celnej, zwłaszcza towarów objętych wysokimi stawkami podatkowymi, w tym akcyzą oraz przeciwdziałaniu rozpowszechniania broni w celu sprostania wymaganiom związanym z integracją w ramach Unii Europejskiej.

CBŚ KGP i EUBAM zgodzili się podjąć współpracę w niżej wymienionych obszarach:

a. kursy i szkolenia, zwłaszcza w zakresie zapobiegania zjawisku przestępczości zorganizowanej, wykrywaniu przestępstw i ich późniejszemu ściganiu, przeprowadzaniu analizy kryminalnej i strategicznej;
b. szkolenia z zakresu dobrych praktyk Unii Europejskiej oraz polskich doświadczeń
w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej;
c. organizowanie wizyt studyjnych w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji Polskiej dla przedstawicieli służb partnerskich Misji Pomocowej Unii Europejskiej d.s. Granic dla Mołdowy i Ukrainy oraz wizyt przedstawicieli Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji Polskiej w siedzibie EUBAM;
d. wspólne promowanie przedsięwzięć w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej przez Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji Polskiej i EUBAM;
e. wymiana informacji operacyjnych uzyskanych przez Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji Polskiej oraz służby partnerskie EUBAM w celu zapobiegania oraz bardziej efektywnego zwalczania przestępczości zorganizowanej o charakterze międzynarodowym.

Szef EUBAM Udo Burkholder podkreślił, że jest to pierwsze porozumienie EUBAM z przedstawicielami policji państwa członkowskiego UE i stanowi „kamień milowy” w rozwoju misji w kierunku zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

(CBŚ KGP/ mj)

Powrót na górę strony