Aktualności

 • Otwarte Mistrzostwa Służb Mundurowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Pływaniu

  29 listopada 2014 roku na pływalni Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Służb Mundurowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Pływaniu. W imieniu kierownictwa WSPol. zawody otworzył podinsp. Piotr Łuka, wz. Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol. w Szczytnie oraz przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej – bryg. mgr inż. Mariusz Gęsicki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie.

  Dodano: 03.12.2014KGP
 • Spotkanie Komendanta Głównego Policji z oficerami łącznikowymi polskiej Policji

  2 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Działoszyńskiego oraz Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Rafała Łysakowskiego z oficerami, którzy zakończyli służbę na stanowiskach oficerów łącznikowych polskiej Policji poza granicami kraju w 2014 roku.

  Dodano: 02.12.2014KGP
 • Uwaga! Pieszy na drodze!

  Okres jesienno-zimowy to czas, gdy częściej dochodzi do wypadków z udziałem pieszych. Mają na to wpływ m.in. warunki atmosferyczne: szybko zapadający zmrok, mgły, opady deszczu i śniegu, silny wiatr. Przyczyn wypadków należy też upatrywać zarówno w nieprawidłowym zachowaniu się kierujących względem pieszych, jak i w niefrasobliwości samych pieszych. Apelujemy o rozsądek, ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego!

  Dodano: 02.12.2014KGP
 • Narada pionu logistyki Policji

  W dniach 24 – 25 listopada br. w Warszawie odbyła się narada służbowa kierownictwa pionu logistyki Policji. Spotkanie to w głównej mierze poświęcone było priorytetowym zagadnieniom logistycznym realizowanym w 2014 r. oraz sprawom finansowym w związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego. W naradzie, pod przewodnictwem nadinsp. Wojciecha Olbrysia – Zastępcy Komendanta Głównego Policji, udział wzięli zaproszeni przedstawiciele Departamentu Porządku Publicznego MSW, Zastępcy Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji i szkół Policyjnych oraz Dyrektorzy i Zastępcy Dyrektorów biur KGP: Logistyki Policji, Finansów oraz Łączności i Informatyki.

  Dodano: 01.12.2014KGP
 • Zima atakuje bezbronnych - nie bądź obojętny!

  Kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera, kiedy pada śnieg, nie zapominajmy, że są osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Od października br. do chwili obecnej 15 osób zmarło z powodu wychłodzenia. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie.

  Dodano: 01.12.2014KGP
 • Bezpieczne święta

  Bezpieczne święta

  Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Dla wielu z nas jest to czas zakupów, wyjazdów z domu oraz związanego z tym zamieszania. W tej wielkiej gorączce świątecznej zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Zróbmy wszystko, aby te szczególne dni minęły nam w spokojnej atmosferze.

  Dodano: 01.12.2014KGP Wideo
 • Szybka reakcja polskich i francuskich policjantów uratowała mężczyźnie życie

  Dzięki międzynarodowej współpracy polskich i francuskich policjantów udało się uratować życie mężczyzny. Kierowca ciężarowego Renault został odnaleziony na francuskim parkingu po tym jak dostał zawału serca. Mężczyzna w chwili obecnej czuje się dobrze i składa podziękowania za uratowanie życia.

  Dodano: 30.11.2014KGP
 • Komitet Strategiczny Grupy Zadaniowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej

  W dniach 26-27 listopada 2014 roku w Oslo (Norwegia) odbyło się posiedzenie Komitetu Strategicznego Grupy Zadaniowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej (BSTF). Z ramienia polskiej policji w spotkaniu uczestniczyli nadinsp. Mirosław Schossler - Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadkom. Irmina Gołębiewska - Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz nadkom. Damian Zbysław - ekspert Centralnego Biura Śledczego Policji.

  Dodano: 28.11.2014KGP
 • Szlachetna Paczka w KGP

  Policjantki, policjanci i pracownicy Komendy Głównej Policji po raz pierwszy przygotowują świąteczną paczkę dla podopiecznych stowarzyszenia „Wiosna”.

  Dodano: 28.11.2014KGP
 • Policja i wojsko podpisały porozumienia o współdziałaniu

  Wymianę informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa, obywateli, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz prowadzenie wspólnych szkoleń, ćwiczeń i treningów przewidują porozumienia o współdziałaniu podpisane dziś między Policją a wojskiem.

  Dodano: 28.11.2014KGP
 • Delegacje z Ukrainy i Białorusi z wizytą w KGP

  W siedzibie KGP odbyło się spotkanie policjantów Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi BSK KGP z delegacjami z Ukrainy i Białorusi. Miało na celu wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie zapobiegania handlu ludźmi i przestępstw okołoprostycyjnych, w tym pedofilii i pornografii dziecięcej. Poruszono również kwestie legislacyjne w ramach zwalczania przestępczości związanej z handlem ludźmi.

  Dodano: 28.11.2014KGP
 • Nowi oficerowie łącznikowi polskiej Policji

  24 listopada 2014 r. wznowiono funkcjonowanie stanowisk oficerów łącznikowych polskiej Policji w Republice Francuskiej i w Republice Federalnej Niemiec. Oficerami łącznikowymi w tych krajach zostali mł. insp. Dariusz Stachowiak z KWP w Opolu oraz podinsp. Wiesław Gom z KWP w Gorzowie Wielkopolskim.

  Dodano: 26.11.2014KGP
 • Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”

  25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. To także dzień rozpoczynający kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. MSW podejmuje działania na rzecz jej przeciwdziałania.

  Dodano: 25.11.2014KGP
 • „Kieruj się rozsądkiem” – konferencja prasowa

  Od października 2013 roku Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP realizuje ogólnopolską kampanię pod hasłem „Kieruj się rozsądkiem”, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Kampania poświęcona jest bezpieczeństwu motocyklistów, pieszych i seniorów (+60).

  Dodano: 25.11.2014KGP
 • Konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki”

  Tylko do 26 listopada br. można zgłaszać kandydatów do V edycji konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Ambasadorem konkursu jest Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński.

  Dodano: 25.11.2014KGP
 • Operacja Black Posejdon III

  Polska Policja we współpracy z Interpolem oraz 10 krajami europejskimi zakończyła kolejną edycję operacji Black Posejdon. Była ona wymierzona w przestępczość gospodarczą, a w szczególności w wytwarzanie, handel i przemyt podrabianych produktów: alkoholu, papierosów, ubrań, elektroniki, kosmetyków, żywności. Same działania polskiej Policji przyniosły wymierny wynik w postaci zabezpieczenia podróbek za ponad 29,5 mln złotych.

  Dodano: 25.11.2014KGP
 • Policja coraz skuteczniejsza w walce z przestępczością

  Aż 69,6 proc. Polaków uważa Policję za skuteczną, 72,4 proc. respondentów dobrze ocenia pracę policjantów, 76,9 proc. badanych czuje się bezpiecznie, spacerując w swojej okolicy po zmroku. Policja jest skuteczna, a Polacy czują się bezpiecznie – to wyniki Polskiego Badania Przestępczości.

  Dodano: 24.11.2014KGP
 • Operacja „SILVER SABRE”

  W dniach 19 – 21.11.2014 r. na terenie Kosowa przeprowadzono międzynarodowe ćwiczenia zgrywające sił; policji kosowskiej, KFOR-u oraz międzynarodowej policji EULEX-u, reprezentowanej przez Jednostkę Specjalną Polskiej Policji.

  Dodano: 24.11.2014KGP
 • Zakończenie 3. edycji projektu dla Mołdawii

  W dniach 18-19 października br. w Warszawie odbyło się spotkanie polsko-mołdawskie, podsumowujące realizację projektu szkoleniowego pt. "Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości". Projekt był realizowany od 2012 roku w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Polska Pomoc”.

  Dodano: 24.11.2014KGP
 • Konwój zatrzymanych z Wielkiej Brytanii

  Pod eskortą polskich policjantów przetransportowano z Wielkiej Brytanii 47 osób poszukiwanych za różne przestępstwa - rozboje, pobicia, kradzieże, oszustwa, przestępstwa narkotykowe i seksualne. To pierwszy lotniczy konwój zbiorczy w tym roku zrealizowany samolotem wojskowym Hercules. Od stycznia do października 2014 r. do Polski sprowadzono już 1016 osób w 357 konwojach.

  Dodano: 21.11.2014KGP Wideo
 • Konferencja międzynarodowa w Poznaniu nt. nowych kategorii poszukiwanych przedmiotów w SIS II

  W dniach 19-21.11.2014r. w Poznaniu odbywa się pierwsza z trzech konferencji międzynarodowych w ramach projektu „Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014). Tematem przewodnim są nowe kategorie poszukiwanych poprzez system przedmiotów. Konferencję otworzył insp. Rafał Łysakowski - Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które przygotowało w/w projekt.

  Dodano: 21.11.2014KGP
 • Polsko-litewska współpraca w zakresie pozbawiania sprawców majątku

  W dniach 17-20 listopada 2014 r. w ramach międzynarodowego projektu szkoleniowego SAFI - Wzmocnienie zdolności do prowadzenia śledztw finansowych w celu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej odbyła się w Polsce wizyta studyjna 21 przedstawicieli litewskich organów ścigania. Polska Policja reprezentowana przez Wydział ds. Odzyskiwania Mienia BSK KGP (który pełni funkcję polskiego Biura Odzyskiwania Mienia) i jest partnerem w ww. projekcie. Poza Polską partycypuje w nim także niemieckie oraz litewskie Biuro ds. Odzyskiwania Mienia – inicjator przedsięwzięcia.

  Dodano: 21.11.2014KGP
 • W MSW o poszukiwaniu osób zaginionych

  Zaginięcia dzieci i nastolatków, porwania rodzicielskie, system Child Alert w Polsce, funkcjonowanie Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych w KGP, wykorzystanie badań DNA przy identyfikacji zwłok NN – to tylko niektóre z tematów dwudniowej konferencji „Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i w Europie”. Organizatorami konferencji jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Fundacja ITAKA oraz Komenda Główna Policji.

  Dodano: 20.11.2014KGP Wideo
 • Nowość wydawnicza: "Zmiany w procedurze karnej"

  Publikacja została zatwierdzona przez Komendanta Głównego Policji i wprowadzona do użytku jako materiał pomocniczy do doskonalenia zawodowego. Stanowi zbiór opracowań dotyczących: idei i ogólnych założeń nowelizacji, zmian w zakresie zasad procesowych, postępowania dowodowego, praw i obowiązków stron w postępowaniu przygotowawczym, form postępowania przygotowawczego, środków przymusu procesowego, mediacji oraz trybów konsensualnych, a także czynności związanych z zakończeniem postępowania przygotowawczego.

  Dodano: 19.11.2014KGP
 • Zatrzymano mężczyznę poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania

  Policjanci z Wydziału Kryminalnego Biura Służby Kryminalnej KGP, we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, zatrzymali mężczyznę poszukiwanego brytyjskim ENA. Zatrzymany odpowie za umyślne spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała.

  Dodano: 17.11.2014KGP
 • Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

  "Prędkość zabija" - to tegoroczne hasło Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, który przypada 16 listopada. Dzień ten ma być wyrazem pamięci o wszystkich poszkodowanych na drogach oraz o ich najbliższych, a zarazem okazją by zwrócić uwagę kierowców na konieczność bezpiecznej i ostrożnej jazdy.

  Dodano: 16.11.2014KGP
 • Awanse i odznaczenia

  W Komendzie Głównej Policji odbyła się dziś uroczysta zbiórka z okazji Święta Niepodległości i Dnia Służby Cywilnej. Była to też okazja do wręczenia orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak i medali resortowych, a także aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne i nagród motywacyjnych. Wyróżnienia wręczyli Szef Kancelarii Prezydenta RP Minister Jacek Michałowski, Podsekretarz Stanu w MSW Minister Tomasz Szubiela i Komendant Główny Policji gen.insp. Marek Działoszyński.

  Dodano: 14.11.2014KGP
 • Panel kryminalistyczny w projekcie dla Mołdawii

  W dniach 4-7 listopada 2014 roku w Warszawie odbyło się kolejne szkolenie dla Policji mołdawskiej w ramach 3. edycji projektu pt. Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości.

  Dodano: 12.11.2014KGP
 • Komendant Główny Policji: pozytywnie oceniam działania Policji 11 listopada

  Ponad 23 tysiące policjantów zabezpieczało ponad 700 imprez i demonstracji, które odbyły się 11 listopada w całym kraju - poinformował Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński. "Moja ocena tych działań jest bardzo pozytywna" - powiedział komendant.

  Dodano: 12.11.2014KGP Wideo
 • Minister Spraw Wewnętrznych: Policja była zdeterminowana i dobrze wykonała zadanie

  Policja podczas zabezpieczania obchodów Święta Niepodległości była zdeterminowana i dobrze wykonała zadanie - powiedziała szefowa MSW Teresa Piotrowska. Nawiązując do poszkodowanych w Warszawie policjantów, dodała, że atakujący ich powinni ponieść konsekwencje.

  Dodano: 12.11.2014KGP Wideo
 
 

Kategorie