Aktualności

 • Konferencja szkoleniowa „Organizacja i koordynacja transportów osób pozbawionych wolności”

  Konferencja szkoleniowa "Organizacja i koordynacja transportów osób pozbawionych wolności"

  W dniach 11-13 kwietnia 2011 r. z inicjatywy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie odbyła się konferencja szkoleniowa pod tytułem: „Organizacja i koordynacja transportów osób pozbawionych wolności”.

  Dodano: 14.04.2011KGP
 • „Bezpieczeństwa podczas masowych imprez sportowych” - międzynarodowe szkolenie

  „Bezpieczeństwa podczas masowych imprez sportowych” - międzynarodowe szkolenie

  Dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku otworzył międzynarodowe szkolenie poświęcone problematyce „Bezpieczeństwa podczas masowych imprez sportowych”. W ramach wykładów i ćwiczeń policjanci będą wymieniali doświadczenia i poszukiwali nowych, skuteczniejszych metod zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom takich imprez.

  Dodano: 11.04.2011Białystok
 • Bezpieczeństwo zabytków

  Szkolenie z zakresu zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom

  Z inicjatywy Biura Kryminalnego KGP i Szkoły Policji w Pile, w dniach 7-8 kwietnia 2011 r. na terenie szkoły, odbyło się spotkanie robocze koordynatorów i pracowników zespołów z KWP/KSP, zajmujących się zwalczaniem przestępczości przeciwko zabytkom. Szkolenie, przygotowane merytorycznie przez Krajowy Zespół do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej BK KGP i SP Piła, miało na celu wymianę doświadczeń oraz pogłębienie wiedzy w zakresie zwalczania przedmiotowej przestępczości.

  Dodano: 11.04.2011SP Piła , KGP
 • Hipol, Ramzes, Robin, Baker i Humus z atestem

  Hipol, Ramzes, Robin, Baker i Humus z atestem

  8 kwietnia zakończyła się coroczna atestacja policyjnych koni w Smardzewicach, gdzie mieści się Ogniwo Konne Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. 5 koni z tego ogniwa - Hipol, Ramzes, Robin, Baker i Humus - przeszło pomyślnie testy i otrzymało tzw. atest drugiego stopnia. Nie tylko konie, ale i jeźdźcy musieli wykazać się umiejętnościami przed komisją.

  Dodano: 10.04.2011Łódź
 • Terrorysta w hali meblowej - pokaz działania służb

  Terrorysta w hali meblowej - pokaz działania służb

  Policjanci wzięli udział w ćwiczeniach zorganizowanych przez Straż Pożarną, których celem było skuteczne opanowanie sytuacji krytycznych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy współpracującymi ze sobą służbami.

  Dodano: 04.04.2011Olsztyn
 • Kurs Główny MEPA

  Kurs Główny MEPA

  28 marca 2011 r. Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji wraz z Komendantem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie dokonali uroczystego otwarcia polskiej edycji 19. Kursu Głównego Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej MEPA 2011, w której uczestniczy 26 policjantów kryminalnych z 8 państw członkowskich MEPA: Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier, Niemiec i Szwajcarii.

  Dodano: 28.03.2011KGP
 • Policjanci z Kłodzka ćwiczyli przed Euro 2012

  Policjanci z Kłodzka ćwiczyli przed Euro 2012

  Policjanci z Kłodzka przeprowadzili ćwiczenia w ramach przygotowań do Euro 2012. Funkcjonariusze prewencji podczas szkolenia doskonalili swoje umiejętności m. in. w taktyce działania pododdziałów Policji.

  Dodano: 25.03.2011Wrocław
 • Wspólne ćwiczenia grup szybkiego reagowania

  Wspólne ćwiczenia grup szybkiego reagowania

  Grupy szybkiego reagowania z Kamienia Pomorskiego, Gryfic i Świdwina wzięły udział we wspólnym szkoleniu. Jego najważniejszym zadaniem było doskonalenie działania wszystkich trzech grup podczas wykonywania jednej operacji. Nieoczekiwanie podczas ćwiczeń w ręce funkcjonariuszy wpadło pięciu złodziei złomu.

  Dodano: 18.03.2011Szczecin
 • Policyjne ćwiczenia na stadionie

  Policyjne ćwiczenia na stadionie

  Dzisiaj w Szczecinie, w związku z rozpoczęciem sezonu piłkarskiego, dla funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie przeprowadzono ćwiczenia na stadionie miejskim. Policjanci ćwiczyli głownie usuwanie agresywnego tłumu ze stadionu, używając do tego m.in. armatki wodnej.

  Dodano: 15.03.2011Szczecin
 • Szkolenie kierunkowe instruktorów ochrony lotnictwa cywilnego w Policji

  Szkolenie kierunkowe instruktorów ochrony lotnictwa cywilnego w Policji

  W dniach 10 – 11 marca 2011 r. z inicjatywy Biura Prewencji KGP w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się szkolenie kierunkowe dla 22 instruktorów (kandydatów) ochrony lotnictwa cywilnego w Policji. Było ono dopełnieniem rozpoczętego w marcu i listopadzie 2010 r. procesu szkoleniowego, zmierzającego do wypełnienia nałożonych na Policję obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

  Dodano: 11.03.2011KGP
 • Nowe dwa specjalistyczne policyjne psy w gdyńskiej komendzie

  Nowe policyjne psy w gdyńskiej komendzie

  Nowe dwa policyjne psy wraz ze swoimi przewodnikami powróciły ze specjalistycznego szkolenia w Sułkowicach do gdyńskiej komendy. Dama – krótkowłosy foksterier - szkolona była do wyszukiwania zapachów narkotyków, a Dower - owczarek niemiecki - to pies patrolowo-tropiący. Gdyńska komenda obecnie ma 7 psów służbowych, w tym 2 do wykrywania narkotyków, 4 patrolowo-tropiące oraz labradora, który czeka jeszcze na specjalistyczne przeszkolenie do wyszukiwania materiałów wybuchowych.

  Dodano: 01.03.2011Gdańsk
 • Rozpoczęło się seminarium o ochronie euro

  Rozpoczęło się seminarium o ochronie euro

  Dziś rozpoczęło się międzynarodowe seminarium pn. „Ochrona euro a międzynarodowa współpraca w systemie zwalczania fałszerstw”. Autorami projektu są Centralne Biuro Śledcze KGP i Komenda Stołeczna Policji. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie współpracy krajów UE i wymiana informacji w zakresie zwalczania fałszerstw pieniędzy, w szczególności euro, we współpracy z Europolem oraz krajami Europy Wschodniej (Białoruś, Rosja, Ukraina, Mołdawia).

  Dodano: 22.02.2011CBŚP , KSP
 • Wspólne ćwiczenia funkcjonariuszy

  W Potulicach odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią oraz Straży Więziennej Zakładu Karnego w Potulicach. Ich celem było doskonalenie planowania działań funkcjonariuszy oraz rozwijanie umiejętności współdziałania i doskonalenia zespołowego tych służb.

  Dodano: 09.02.2011Bydgoszcz
 • Uczyli się wizualizacji i rekonstrukcji 3D

  Uczyli się wizualizacji i rekonstrukcji 3D

  Pięciodniowe szkolenie na zestawach do rekonstrukcji i wizualizacji zdarzeń w technologii 3D zakończyli policjanci z Radomia i Płocka. Mazowieckich funkcjonariuszy szkolił kom. Ireneusz Wrzesiński, technik kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, który jako pierwszy w Polsce pracował na tego typu urządzeniu.

  Dodano: 21.01.2011Radom
 • Ślady i dowody w Internecie

  Ślady i dowody w Internecie

  W dniach 18-19 w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyła się konferencja pod hasłem „Ślady i dowody w Internecie”, którą zorganizował Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Celem konferencji było rozwijanie, w oparciu o obowiązujące prawo, prawidłowej współpracy pomiędzy ISP (Internet Service Provider), czyli dostawcami Internetu, ICP (Internet Content Provider), czyli dostawcami treści do Internetu, a organami ścigania.

  Dodano: 20.01.2011Łódź
 • Porozumienia w sprawie krótszych policyjnych szkolenie podstawowych dla studentów wybranych kierunków

  Porozumienia w sprawie krótszych policyjnych szkoleń podstawowych dla absolwentów wybranych kierunków

  Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk podpisał porozumienia z władzami 12 uczelni wyższych z całej Polski – umożliwią one absolwentom tych uczelni, kończącym prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne, którzy wstąpią do Policji w ciągu roku od zakończenia studiów, odbycie krótszego policyjnego szkolenia podstawowego. Na podstawie porozumień uczelnie będą zapoznawać studentów z 33 tematami wyznaczonymi przez KGP, stanowiącymi treści policyjnego szkolenia podstawowego - zgodnie z założeniami ma to być minimum 259 godzin dydaktycznych.

  Dodano: 07.01.2011KGP
 • Krótsze szkolenie podstawowe dla studentów wybranych kierunków

  Krótsze policyjne szkolenie podstawowe dla studentów wybranych kierunków

  Absolwenci szkół wyższych o kierunkach prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne, którzy wstąpią do Policji w ciągu roku od zakończenia studiów, będą mogli odbyć krótsze policyjne szkolenie podstawowe. Warunek? Uczelnia, którą skończyli, musi mieć podpisane porozumienie z Komendantem Głównym Policji – na jego mocy na studiach będą przekazywane wybrane treści ze szkolenia podstawowego.

  Dodano: 03.01.2011KGP
 • Konferencja – Przygotowania do EURO 2012

  Konferencja – Przygotowania do EURO 2012

  Troska, tolerancja, tłumienie - to koncepcja działań, przyjęta przez polską Policję w związku z zabezpieczeniem największej do tej pory imprezy sportowej, organizowanej w naszym kraju, a która sprawdziła się już w krajach organizujących tak wielkie przedsięwzięcia. Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyła się Konferencja, poświęcona przygotowaniom do EURO 2012. Uczestniczyli w niej m.in. Komendant Główny Policji – gen. insp. Andrzej Matejuk oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Zbigniew Maciejewski.

  Dodano: 20.12.2010Wrocław Wideo
 • Stadion 2010

  Stadion 2010

  Dzisiaj na stadionie piłkarskim w Kielcach odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „Stadion 2010”. W działaniach udział wzięło ponad 200 policjantów. Ćwiczenia dotyczyły przywracania zbiorowo naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych organizowanych na stadionie piłkarskim.

  Dodano: 14.12.2010Kielce
 • "Pierwsza pomoc - to łatwe"

  "Pierwsza pomoc - to łatwe"

  8 grudnia zakończyła się II edycja szkolenia w ramach projektu „Pierwsza pomoc – to łatwe” skierowanego do służb mundurowych. Autorem i realizatorem niniejszego projektu współfinansowanego ze środków unijnych jest Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi. Do tej pory podczas 99 warsztatów zostało przeszkolonych ponad 2 tys. policjantów głównie z pionu ruchu drogowego i prewencji. Pod względem zakresu, charakteru szkoleń oraz ich skali, jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce.

  Dodano: 08.12.2010Łódź
 • Rola Policji w podejmowaniu działań na rzecz ochrony zwierząt

  Rola Policji w podejmowaniu działań na rzecz ochrony zwierząt

  W dniach 23-24.11.2010 r., z inicjatywy Biura Prewencji KGP, w CSP w Legionowie, odbywa się międzynarodowe seminarium szkoleniowe „Rola Policji w podejmowaniu działań na rzecz ochrony zwierząt”.

  Dodano: 24.11.2010KGP
 • Zastęp konny w działaniach

  Zastęp konny w działaniach

  16 listopada na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się szkolenie w zakresie współdziałania pododdziału pieszego Policji z zastępem konnym. W ćwiczeniach I Kompanii OPP w Łodzi wzięło udział 4 jeźdźców na koniach z Ogniwa Konnego KPP w Tomaszowie Mazowieckim oraz 6 strażników na koniach z Pododdziału Konnego Straży Miejskiej w Łodzi. Całość koordynował Wydział Prewencji KWP w Łodzi.

  Dodano: 17.11.2010Łódź
 • Na szczęście to tylko ćwiczenia

  Na szczęście to tylko ćwiczenia

  Uciekający przed policyjnym pościgiem sprawca kradzieży samochodu, przewożącego 1000 l oleju napędowego, zatrzymał się na drzewie. Szczęśliwie wyszedł z tego bez obrażeń. Niestety, na skutek uderzenia z przewróconego zbiornika wyciekło do jeziora paliwo. Wydarzenie prawdopodobne, ale tym razem to tylko symulowane ćwiczenia policjantów, strażaków i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego.

  Dodano: 16.11.2010Bydgoszcz
 • Policyjne ćwiczenia “Olimpik 2010”

  Policyjne ćwiczenia “Olimpik 2010”

  Przechodzący przez Plac Konstytucji 3 Maja w Pionkach przechodzień zauważa, ze stojący na balkonie hotelu mężczyzna ma w ręku karabin maszynowy. Wystraszony natychmiast zawiadamia Policję. Okazuje się, że w hotelu przebywają niebezpieczni i uzbrojeni przestępcy. Padają strzały, interweniują policyjni negocjatorzy i antyterroryści…

  Dodano: 28.10.2010Radom
 • Napad na kantor - policyjne ćwiczenia

  Napad na kantor - policyjne ćwiczenia

  Dyżurny gdyńskiej komendy odbiera zgłoszenie o napadzie na kantor. Kieruje na miejsce policjantów, którzy potwierdzają zdarzenie. W rejon napadu zostają skierowani śledczy, kryminalni, technik kryminalistyki oraz przewodnik z psem patrolowo-tropiącym. Tak wczoraj o godz. 9:20 rozpoczęły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe zorganizowane przez funkcjonariuszy ze Sztabu Policji w Gdyni.

  Dodano: 28.10.2010Gdańsk Wideo
 • Katastrofa drogowa – ćwiczenia „Karambol”

  Katastrofa drogowa – ćwiczenia „Karambol”

  Dzisiaj rano, w warunkach bardzo złej widoczności, na drodze krajowej 142 w województwie zachodniopomorskim doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Zderzyły się 4 samochody, 23 osoby zostały poszkodowane - 11 przewieziono do szpitala, 5 zginęło na miejscu. W działaniach uczestniczyli między innymi policjanci, strażacy oraz pogotowie. Na szczęście były to ćwiczenia doskonalące współpracę wszystkich służb w przypadku katastrofy drogowej.

  Dodano: 26.10.2010Szczecin
 • Paramedyk 2010

  Warsztaty "Paramedyk"

  Już po raz trzeci na Pomorzu dziesięć zespołów antyterrorystycznych podległych MON i MSWiA rywalizowało w zawodach i warsztatach medycyny taktycznej pod nazwą “Paramedyk”. Na terenie obiektów Policji i Straży Pożarnej ekipy z całej Polski rozegrały konkurencje medyczne, taktyczne i sprawnościowe. Są to jedyne tego typu zawody w Polsce.

  Dodano: 22.10.2010Gdańsk
 • Policyjni lotnicy i funkcjonariusze BOA doskonalili umiejętności

  Policyjni lotnicy i funkcjonariusze BOA doskonalili umiejętności

  Tym razem policyjni lotnicy ćwiczyli wspólnie z policjantami Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP nad morzem, w okolicach Gdańska. Załogi śmigłowców Mi-8 i W3-Sokół doskonaliły umiejętności wykonywania lotów nad morzem, prowadzenia akcji ratowniczo-ewakuacyjnych nad rozległymi akwenami oraz z jednostek pływających.

  Dodano: 19.10.2010KGP Wideo
 • Policjanci szkolą pod okiem rajdowcówi

  Policjanci szkolą się pod okiem rajdowców

  Dzisiaj policjanci i funkcjonariusze innych służb doskonalili technikę jazdy samochodami. Przygotowano dla nich płytę poślizgową i samochód na tzw. trolejach do symulacji jazdy w poślizgu. Ćwiczyli pod okiem instruktorów i kierowców rajdowych.

  Dodano: 13.10.2010Gdańsk
 • Warsztaty służb patrolowo-interwencyjnych

  Warsztaty służb patrolowo-interwencyjnych

  Jak skutecznie obezwładnić przestępcę, jak uchronić się przed atakiem uzbrojonego napastnika - te i wiele innych elementów technik interwencji ćwiczyli i doskonalili policjanci i strażnicy miejscy na specjalnych warsztatach.

  Dodano: 01.10.2010Białystok
 
 

Kategorie