O projekcie - Policja.pl

O projekcie

Policja.pl

O projekcie

Data publikacji 26.07.2016

  1. Nazwa Beneficjenta: Komenda Główna Policji
  2. Obszar tematyczny, w ramach którego realizowane będą inicjatywy: Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne
  3. Zakładana wartość zadań realizowanych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym (FWD) w 2016 r. 520 000 PLN (130 000 EUR) (100% finansowanie ze środków FWD)

Stan bezpieczeństwa na polskich drogach w ostatnich latach ulega systematycznej poprawie – zmniejsza się liczba wypadków oraz ich ofiar. Mimo to, Polska nadal zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej, zwłaszcza, jeśli chodzi o liczbę osób zabitych w wypadkach drogowych. W latach 2011 – 2014 Polska pozostawała na końcu listy państw europejskich pod względem liczby ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na milion mieszkańców. Należy również dodać, że ryzyko utraty życia na naszych drogach jest dużo większe niż średnia europejska w tym względzie, a ponad trzykrotnie większe niż u liderów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie bez znaczenia jest również fakt, że niemal co piata ofiara śmiertelna wśród pieszych w UE, to pieszy, który zginął na polskich drogach.

Norwegia od wielu lat plasuje się w czołówce państw europejskich z jednym z najniższych wskaźników zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dane statystyczne wskazują, że w roku ubiegłym na norweskich drogach zginęło 149 osób, co daje wskaźnik: 31 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców (w Polsce – 83). Sukcesywnie, od kilku lat, Norwegia odnotowuje spadki w zakresie ofiar wypadków śmiertelnych na drogach. W roku 2014 było ich mniej o ponad 20% w porównaniu z 2013 r. i aż niemal o 42% mniej niż w 2008 roku.
Nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków śmiertelnych na drogach Norwegii, szczególnie na tych poza obszarem zabudowanym. Podobnie jak w Polsce wyznacza się miejsca niebezpieczne, tzw. oznacza się „czarne punkty”, w których prowadzone są wzmożone kontrole Policji. 

W obszarze zabudowanym dozwolona prędkość to 50 km/h, na drogach głównych (odpowiednik naszych krajowych) – 80 km/h, na autostradach – 90 lub 100 km/h. Mimo tego, Norwegia sprawnie radzi sobie z utrzymywaniem, wysokiego poziomu bezpieczeństwa na drogach. Z całą pewnością znaczącą rolę odgrywa w tym zakresie fakt, iż Norwegia ma jeden z najsurowszych systemów kar za wykroczenia, czy też przestępstwa drogowe. Już za przekroczenie dozwolonej prędkości o 10 km/h grozi mandat w wysokości 1 600 NOK (tj. ok. 800 zł), a za 25 km/h – 6 500 NOK (ok. 3 250 zł). Im niższa dopuszczalna prędkość jest ustalona na danej drodze, tym mandaty są wyższe. Za przekroczenie prędkości o ok. 50 km/h, kierującemu grozi nie tylko wysoka kara pieniężna czy odebranie prawa jazdy, ale również bezwarunkowe więzienie. System kar za łamanie przepisów ruchu drogowego jest na tyle sprawny, że każdy użytkownik drogi, ten zmotoryzowany i ten pieszy, ich przestrzega. 

Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy Policją norweską i polską w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, które mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, a które zostały wdrożone i są realizowane przez Policję norweską. 

Cel będzie realizowany poprzez trzy główne zadania:

Zadanie 1: - zostało zrealizowane

Wizyta studyjna

Czas trwania: maksymalnie 5 dni

Liczba osób: maksymalnie 12

Uczestnicy: przedstawiciele Komendy Głównej Policji oraz ewentualnie komend wojewódzkich Policji.

Ramowy program wizyty: 

zapoznanie z taktyką i techniką pełnienia służby policji norweskiej, w tym stosowanym sprzętem specjalistycznym
wymiana doświadczeń związanych z organizacją ruchu oraz rozwiązaniami infrastrukturalnymi poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg,
działania profilaktyczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie BRD.

Zadanie 2: - w trakcie

Koszt około: 447 372,55 PLN

Bazując na rozwiązaniach przedstawionych przez stronę norweską podczas zrealizowanej wizyty studyjnej, dotyczących prowadzenia działań profilaktycznych i akcji uświadamiających konieczność noszenia materiałów odblaskowych, a także wykorzystywanego przez Policję norweską sprzętu  do pomiaru prędkości, Komenda Główna Policji w ramach ww. zadania planuje zorganizować kampanię informacyjno-promocyjną. 

Do sprawdzenia prędkości kierowców KGP planuje zakupić 6 laserowych mierników prędkości z wizualizacją z przeznaczeniem dla garnizonu pomorskiego i zachodniopomorskiego (po 3 szt.) oraz materiałów promujących bezpieczną prędkość, np.: w postaci zapachów samochodowych, breloczków do kluczy, czy też pamięci przenośnych USB (obecnie wykorzystywane jako nośniki plików muzycznych do radio-odtwarzaczy samochodowych z MP3).

Zadanie 3:  - w trakcie

Promocja projektu

Powrót na górę strony
Polska Policja