Odprawa kierownictwa służby kryminalnej Policji. - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Policja.pl

Odprawa kierownictwa służby kryminalnej Policji.

Data publikacji 21.06.2018

W dniach 6 – 7 czerwca 2018 roku w Szkole Policji w Pile odbyła się odprawa służbowa zastępców komendantów wojewódzkich Policji ds. kryminalnych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa biur Komendy Głównej Policji nadzorujący pion kryminalny, Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Szkoły Policji w Pile oraz Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

 

W trakcie odprawy przedstawiono stan realizacji zadań przez służbę kryminalną w ciągu pięciu miesięcy 2018 roku. Przedstawiciele Komendy Głównej Policji omówili najważniejsze zagadnienia z zakresu kompetencji reprezentowanych przez nich komórek organizacyjnych. Dyskutowano między innymi na temat zwalczania przestępczości pseudokibiców, przestępczości związanej ze składowaniem odpadów oraz innych obszarów istotnych dla pionu Policji kryminalnej.

Tradycyjnie już w trakcie odprawy organizowanej w czerwcu, jej uczestnicy wzięli udział w uroczystym zakończeniu Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej”.

 

 

 

 

http://pila.szkolapolicji.gov.pl/spp/aktualnosci/2018/85388,Najlepsi-kryminalni-roku-2018.html

Powrót na górę strony
Polska Policja