Wizyta robocza w Krajowym Urzędzie Kryminalnym Saksonii w Dreźnie. - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Policja.pl

Wizyta robocza w Krajowym Urzędzie Kryminalnym Saksonii w Dreźnie.

Data publikacji 15.11.2018

7 listopada 2018 roku Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP nadkom. dr Michał BIAŁĘCKI wraz z dwoma funkcjonariuszami – nadkom. Janem MLECZKO i kom. Marcinem PIETRZELA, odbyli wizytę roboczą w Krajowym Urzędzie Kryminalnym (LKA) Saksonii w Dreźnie. Spotkanie z udziałem Prezydenta LKA Pana Petrica Kleine oraz Naczelnika Instytutu Kryminalistyki (KTI) Pana dr. Thomasa Krieghoff zorganizowane zostało przez oficera łącznikowego polskiej Policji przy Ambasadzie RP w Berlinie mł. insp. Wiesława GOMA.

Celem wizyty było zapoznanie się z doświadczeniami i rozwiązaniami praktycznymi stosowanymi przez policję saksońską przy zabezpieczaniu śladów i przedmiotów w postępowaniu karnym. Polscy policjanci mieli również okazję zapoznać się z wdrożonym przez KTI systemem certyfikacji oraz rozwiązaniami systemowymi, związanymi ze szkoleniem policjantów – techników kryminalistyki. W trakcie spotkania zaprezentowano także wytyczne w zakresie zabezpieczania i badania śladów kryminalistycznych, które zostały wdrożone w Policji saksońskiej.

Polska delegacja przybliżyła niemieckim partnerom założenia realizowanego aktualnie przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji projektu pn. „Wprowadzenie w Policji elektronicznej rejestracji śladów i przedmiotów”, który zakłada wprowadzenie automatycznego oznaczania i elektronicznego obiegu informacji o wszystkich dowodach rzeczowych gromadzonych przez polską Policję.

Powrót na górę strony
Polska Policja