Współpraca z OECD - Problematyka antykorupcyjna - Policja.pl

Problematyka antykorupcyjna

Policja.pl

Współpraca z OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) jest ważną międzynarodową organizacją gospodarczą, skupiającą 34 wysoko rozwinięte państwa, w tym Polskę. W skład dorobku prawnego organizacji, obok formalnych umów i kodeksów postępowania, należą także zalecenia, rezolucje i deklaracje jako instrumenty nieformalnego nacisku. Członkostwo w OECD nakłada na państwa szereg zobowiązań, wymianę informacji, w tym informacji o polityce narodowej w wielu dziedzinach. Polityka antykorupcyjna państw członkowskich jest przedmiotem zainteresowania OECD.
            Sporządzona w Paryżu w roku 1997 Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych (Dz.U. 2001 nr 23 poz. 264) jest dokumentem określającym min. penalizację działań popełnianych w związku z działalnością gospodarczą, obowiązek konfiskaty środków pochodzących z korupcji, jak również korzyści uzyskanych wskutek przekupstwa. 
            Konwencja zobowiązuje państwa członkowskie do uznania za przestępstwo kryminalne współudziału w przekupstwie zagranicznego funkcjonariusza publicznego, włącznie
z podżeganiem, pomocnictwem, poplecznictwem i sprawstwem kierowniczym. Usiłowanie
i zmowa w celu przekupienia zagranicznego funkcjonariusza publicznego będą stanowiły przestępstwa kryminalne w takim samym zakresie, jak w prawie wewnętrznym. Ściganie karne przekupstwa zagranicznego funkcjonariusza publicznego podlega zasadom obowiązującym w danym państwie członkowskim.
            Konwencja zajmuje się tzw. czynną korupcją (czynnym przekupstwem), czyli przestępstwem popełnianym przez osobę obiecującą lub wręczającą łapówkę. W rozumieniu art.1 ust.1 Konwencji przestępstwem jest dawanie łapówki w celu otrzymania lub utrzymania możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub innej nienależnej korzyści, nawet jeżeli dana firma najlepiej spełniała warunki przetargu lub z innych powodów mogła uczciwie wygrać przetarg. Czyn opisany w ust.1 jest przestępstwem, jeśli propozycja czy obietnica została złożona lub środki finansowe czy też inna korzyść została wręczona we własnym imieniu lub w imieniu jakiejkolwiek innej osoby fizycznej czy prawnej i to bez względu na jej wartość.

 

Pełna treść Konwencji dostępna jest pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010230264, natomiast szersza charakterystyka przedmiotowej problematyki znajduję się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-z-oecd/

 

PAMIĘTAJ !!!

 

Wszelkie informacje dotyczące korupcji w tym przekupstwa zagranicznego funkcjonariusza publicznego w międzynarodowych transakcjach handlowych można zgłaszać na skrzynkę poczty elektronicznej „Zgłoś korupcję”.

Powrót na górę strony
Polska Policja