Wydziały

Rozmiar tekstu: A A A

Zespół Wspomagający

Radca: kom. Beata SZADKOWSKA
tel. + 48 22 60 119 98
fax + 48 22 60 134 73

e-mail: zwblp@policja.gov.pl

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ ZESPOŁU NALEŻY:

 1. obsługa kancelaryjno-biurowa, administracyjno-gospodarcza, organizacyjno-kadrowa i szkoleniowa biura, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi KGP,
 2. projektowanie struktury organizacyjnej biura oraz sporządzanie niezbędnych w tym zakresie regulacji wewnętrznych,
 3. przygotowywanie zadań priorytetowych biura, współuczestniczenie w procesie tworzenia Priorytetów Komendanta Głównego Policji oraz dokonywanie bieżącej oceny stopnia ich wykonania,
 4. sporządzanie opracowań analitycznych i sprawozdawczych stanowiących kompleksowe stanowisko biura (w sytuacji przedsięwzięć wymagających współdziałania kilku komórek organizacyjnych biura) w sprawach dotyczących jego funkcjonowania,
 5. dystrybucja czasopisma „Policja 997" do jednostek organizacyjnych Policji,
 6. koordynowanie zagadnień dotyczących zakresu przyjmowania, rozpatrywania  i załatwiania skarg i wniosków będących we właściwości biura,
 7. koordynowanie działań z zakresu organizacji i realizacji w biurze szkoleń  z zakresu doskonalenia zawodowego, szkoleń okresowych z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również realizacji programu wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowych projektów szkoleniowych,
 8. koordynacja zagadnień z zakresu służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
 9. opracowywanie tematów kontroli dotyczących zagadnień biura do rocznego planu kontroli KGP oraz audytu wewnętrznego,
 10. prowadzenie gospodarki sprzętem, wyposażeniem i materiałami kwaterunkowo – biurowymi oraz informatycznymi będącymi w użytkowaniu pracowników  i policjantów biura oraz prowadzenie ewidencji pomocniczej z tego zakresu,
 11. obsługę kancelaryjno - biurową podmiotów kontrolujących wykonanie zadań będących we właściwości merytorycznej biura, w tym prowadzenie książki kontroli Biura Logistyki Policji,
 12. prowadzenie rejestrów aktów prawnych dyrektora biura oraz zbioru upoważnień  i pełnomocnictw Komendanta Głównego Policji do wykonywania w jego imieniu określonych czynności,
 13. zapewnienie obsługi przedsięwzięć (narad, uroczystości, spotkań służbowych  i okolicznościowych) organizowanych przez kierownictwo biura,
 14. organizowanie promocji biura, w tym prowadzenie podstrony internetowej  i bieżące jej aktualizowanie.

Ocena tekstu:

Ocena: 4/5 (5)

Tagi:

Poleć artykuł:

Kategorie: