Aktualności

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzenie nr 884 Komendanta Głównego Policji z dn. 21 lipca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia

Załączniki do strony

Powrót na górę strony