Statystyka, przepisy prawne

Policja.pl

Zarządzenie nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich

Załączniki do strony

Powrót na górę strony