Zespół ds. Obsługi Kancelaryjnej - Wydział Analityczno-koordynacyjny - Policja.pl

Wydział Analityczno-koordynacyjny

Zespół ds. Obsługi Kancelaryjnej

  Do zadań Zespołu do spraw Obsługi Kancelaryjnej w szczególności należy:

  • obsługa kancelaryjno-biurowa biura, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi KGP,
  • prowadzenie rejestrów aktów prawnych dyrektora biura oraz  zbioru upoważnień i pełnomocnictw Komendanta Głównego Policji do wykonywania w jego imieniu określonych czynności,
  • zapewnianie obsługi pracowników i policjantów biura w zakresie stempli, pieczęci i referentek, w tym prowadzenie ich ewidencji,
  • zapewnianie obsługi administracyjno-biurowej oraz przedsięwzięć organizowanych przez kierownictwo biura, takich jak: narady, uroczystości, spotkania służbowe i okolicznościowe.
Powrót na górę strony
Polska Policja