Zespół ds. Organizacyjno-Etatowych - Wydział Analityczno-koordynacyjny - Policja.pl

Wydział Analityczno-koordynacyjny

Zespół ds. Organizacyjno-Etatowych

Do zadań Zespołu do spraw Organizacyjno-Etatowych należy w szczególności:

  • obsługa organizacyjno-etatowa biura we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi KGP,
  • przygotowywanie zbiorczych opracowań analitycznych oraz sprawozdań dotyczących spraw organizacyjno-etatowych biura,
  • projektowanie struktury organizacyjnej biura oraz opracowywanie regulacji prawnych w tym zakresie,
  • przygotowywanie kompleksowego stanowiska biura dotyczącego opiniowanych projektów aktów prawnych z zakresu organizacji służby i pracy,
  • koordynowanie zadań z  zakresu służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
  • prowadzenie ewidencji upoważnień policjantów i pracowników biura do dostępu do danych osobowych gromadzonych w module Kadra Systemu Wspomagania Obsługi Policji,
  • realizowanie zagadnień związanych z organizacją dla policjantów i pracowników biura świadczeń socjalnych oraz innych inicjatyw podejmowanych przez pracodawcę,
  • koordynowanie oraz organizowanie w biurze procesu naboru na wakujące stanowiska  służby i pracy, jak również współudział w organizowaniu studenckich praktyk i staży zawodowych.
Powrót na górę strony
Polska Policja