Sekcja Techniczna - Wydział Koordynacji Gospodarki Transportowej - Policja.pl

Wydział Koordynacji Gospodarki Transportowej

Sekcja Techniczna

Sekcja Techniczna realizuje zadania obejmujące w szczególności:

  1. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, materiałami i wyposażeniem transportu, sprzętem warsztatowym, narzędziami oraz dokumentacji przychodowo-rozchodowej,
  2. obsługa techniczna, naprawy oraz dopuszczanie do ruchu po drogach publicznych sprzętu transportowego:
  • Komendy Głównej Policji, z wyłączeniem komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji  znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji,
  • komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji,
  • w szczególnych przypadkach, innych jednostek organizacyjnych Policji,
  1. zlecanie, w sytuacjach koniecznych, obsług technicznych, napraw pojazdów oraz wyposażenia warsztatowego stacji obsługi Komendy Głównej Policji do innych podmiotów oraz kontrola wykonania zleconych usług,
  2. prowadzenie ewidencji pomocniczej pozostałych środków trwałych w zakresie wyposażenia warsztatu i narzędzi oraz ewidencji pomocniczej części zamiennych w magazynie.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja