Kontakt - Policja.pl

Policja.pl

p.o. Dyrektora Biura Ruchu Drogowego

insp. Piotr Owsiewski

tel. (22) 60-152-80
fax. (22) 60-135-92

e-mail: brd@policja.gov.pl

Z-ca Dyrektora
Biura Ruchu Drogowego

insp. Piotr Owsiewski

 

Naczelnik Wydziału Nadzoru i Profilaktyki

podinsp. Agnieszka Sałkowska

tel. (22) 60-131-20
fax. (22) 60-120-47

e-mail: wnip.brd@policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego

insp. Leszek Jankowski

tel. (22) 60-152-80
fax. (22) 60-135-92

e-mail: woa.brd@policja.gov.pl

 

Radca Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego

insp. Leszek Jankowski

tel. (22) 60-152-80
fax. (22) 60-135-92

e-mail: brd@policja.gov.pl

 

Zespół Ogólny

tel. (22) 60-140-73
fax. (22) 60-120-40

e-mail: zo.brd@policja.gov.pl

 

Kancelaria

tel. (22) 60-130-27
fax. (22) 60-120-40

e-mail: zo.brd@policja.gov.pl

Powrót na górę strony
Polska Policja