Zarząd Lotnictwa Policji - GSP Struktura i zakres zadań - Policja.pl

GSP Struktura i zakres zadań

                      


 

 

NACZELNIK ZLP GSP KGP
mł. insp. Robert Sitek

 

tel: 022 60-137-37

faks: 022 60-137-36

 

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA

ZLP GSP KGP

podinsp. Marcin Gwizdowski

 

tel: 022 60-154-68

faks: 022 60-137-36


NACZELNIK WYDZIAŁU

OPERACJI LOTNICZYCH

ZLP GSP KGP

mł. insp. Marcin Marcinkowski


 tel: 022 60-137-25

faks: 022 60-137-36
 

NACZELNIK WYDZIAŁU

TECHNIKI LOTNICZEJ

ZLP GSP KGP

podinsp. Radosław Kuropatnicki

 

tel: 022 60-137-25

faks: 022 60-137-36

 


Zadanie:

Wykonywanie zadań operacyjno lotniczych w ramach wsparcia działań realizowanych przez inne służby Policji oraz wdrażanie i monitorowanie systemów i procedur operacyjnych zapewniających bezpieczne wykonanie operacji lotniczych.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja