Zarząd Lotnictwa Policji - GSP Struktura i zakres zadań - Policja.pl

GSP Struktura i zakres zadań

                      


 

 

PO NACZELNIKA
insp. Michał Czerwiński

 

tel: 022 60-137-37

faks: 022 60-137-36

 

PO ZASTĘPCA NACZELNIKA

podinsp. Robert Sitek

 

tel: 022 60-137-25

faks: 022 60-137-36
 

 


Zadanie:

Wykonywanie zadań operacyjno lotniczych w ramach wsparcia działań realizowanych przez inne służby Policji oraz wdrażanie i monitorowanie systemów i procedur operacyjnych zapewniających bezpieczne wykonanie operacji lotniczych.

 

Powrót na górę strony