Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi funkcjonariusze lubelskiego garnizonu

Data publikacji 10.03.2020

"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta...” – to początek roty ślubowania, którą składa każdy wstępujący do naszej służby funkcjonariusz. Policjantki i policjantów powitał w szeregach inspektor Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Młodzi funkcjonariusze odebrali także z rąk kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji odznaki i legitymacje służbowe.

ślubowanie policjantów

W pierwszym w tym roku naborze przyjęliśmy do służby 32 osoby. Zdecydowana większość to panowie. Wkrótce policjanci wyjadą na kurs podstawowy, podczas którego będą zdobywać wiedzę między innymi z zakresu znajomości obowiązujących przepisów prawnych i procedur ich stosowania. Poznają psychologiczne aspekty pracy policjanta oraz etyki zawodowej. Wyposażeni w wiedzę i umiejętności wrócą do swoich macierzystych jednostek. Młodzi policjanci zasilą szeregi komend w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu, Hrubieszowie, Kraśniku, Lubartowie, Puławach, Świdniku, Włodawie oraz Oddziału Prewencji Policji w Lublinie.

wręczenie legitymacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało między innymi testy z wiedzy i sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad zorganizowany oraz komisję lekarską. Zaliczenie wszystkich etapów naboru nie oznacza, że kandydat na pewno zostanie przyjęty do policji. Na każdym etapie kandydaci dostają punkty, a na pracę mogą liczyć Ci, którzy uzyskają największą ich liczbę.

W ubiegłym roku do służby przyjętych zostało 142 osoby. W tym roku to pierwszy nabór. Koleją szansę na wstąpienie w policyjne szeregi młodzi ludzie będą mieli już w kwietniu.
 
 policjanci z legitymacjami

Przy tej okazji przypominamy - SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający, co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ w dniach wtorek, środa, czwartek w godzinach 8:00-14:00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ulica Narutowicza 73, numer telefonu 47 811-46-55.

http: //lubelska.policja.gov.pl/lub/praca-w-policji/13281, Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

pod tym linkiem znajdują się wszelkie informacje dotyczące doboru.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 32.7 MB)

 • fot. policjanci w szeregu
 • fot. meldunek składany komendantowi
 • fot. nowi policjanci w szeregu
 • fot. policjanci podczas składania roty ślubowania
 • fot. błogosławieństwo kapelanów
 • fot. wręczenie legitymacji służbowych
 • fot. legitymacje służbowe
 • fot. komendanci gratulują policjantce
 • fot. kadra kierownicza Policji Lubelskiej
 • fot. komendanci gratulują policjantom
 • fot. przemówienie komendanta
 • przemówienie komendanta Szewca
 • fot. młode policjantki z legitymacjami
 • policjant z rodziną
 • policjant z rodziną
 • policjant i jego rodzina
 • policjant z żoną
Powrót na górę strony
Polska Policja