Wybrane wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji w Centralnym Pododziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA"

        W dniu 25 lipca 2019 roku w siedzibie Centralnego Pododziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Policji. Tegoroczne obchody mają szczegołny charakter, ponieważ przypadają w 100-lecie powołania Policji Państwowej. 
W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczący Komisji Sejmowej do spraw Policji Grzegorz Piechowiak, Jego Ekscelencja Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. brygady bp Józef Gózdek, Kapelan Komendy Głównej Policji ks. Jan Kot, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Marek Chodakowski, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Paweł Półtorzycki, Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych płk. Robert Kopacki, Zastępca Dowódcy Jednostki Wojskowej GROM płk. Grzegorz Mikłusiak oraz lgoście reprezentujący służby współpracujące z CPKP "BOA" , poprzedni dowódcy jednostki oraz jej byli funkcjonariusze i pracownicy.
        Przed rozpoczęciem uroczystego apelu pod tablicą pamięci CPKP 'BOA" wiązanki kwiatów złożyli zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański, Dyrektor CPKP "BOA" mł. insp. Dariusz Zięba oraz bp Józef Gózdek. Z okazji Święta Policji, awanse na wyższe stopnie służbowe odebrało 68 Policjantów, a 12 wyróżnionych zostało nagrodą motywacyjną Komendanta Głównego Policji. Uroczystości wręczenia aktów nominacyjnych oraz nagród dokonał Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański wspólnie z Dowódcą Centralnego Pododziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" mł. insp. Dariuszem Ziębą.

 

 

  • złożenie wiązanki przed tablicą pamięci w CPKP "BOA"
  • widok na tablicę pamięci w cpkp "boa"
  • przemówienie Dowódcy cpkp "boa" mł. insp. Dariudza Zięby
  • Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański, mł. insp. Dariusz Zięba, bp Józef Gózdek
  • Przemówienie Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Tomasza Szymańskiego.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja