Aktualności

Policja.pl

Warsztaty szkoleniowe "Przestępstwa popełnione z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych".

W dniach 22-24 czerwca 2016 r. w Zakopanem, Biuro Kryminalne KGP rozpoczęło nowy cykl szkoleń w formie warsztatów pn. „Zwalczanie przestępstw popełnionych
z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych”.

Wymienione warsztaty szkoleniowe kierowane są do policjantów komórek dochodzeniowo-śledczych służby kryminalnej, realizujących czynności w sprawach dotyczących przestępstw popełnionych na tle nienawiści.

W tym cyklu szkoleń udział wzięli również funkcjonariusze z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej.

W charakterze prelegentów uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Laboratorium Kryminalistycznego z KWP w Łodzi oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka, a także reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka.

W trakcie szkolenia przedstawiono prawne aspekty zwalczania przestępstw popełnionych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych. Omówiono kwalifikacje prawne czynów zabronionych motywowanych nienawiścią. Zapoznano uczestników szkolenia
z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz regulacjami międzynarodowymi i konstytucyjnymi, odnoszącymi się do mowy nienawiści i wolności słowa. Ponadto przybliżono działalność środowisk neofaszystowskich i anarchistycznych na terenie RP. Funkcjonariusze mieli możliwość zapoznania się ze stereotypami i uprzedzeniami, wpływającymi na ich czynności służbowe. Omówiono praktyczne aspekty czynności wykrywczych w sprawach dotyczących przestępstw z nienawiści, popełnionych w cyberprzestrzeni. Przekazano także uczestnikom informację o sposobach zabezpieczania dowodów cyfrowych w tego typu sprawach. Dodatkowo omówiono zagadnienia związane z mapą religijną islamu na świecie i w Polsce, a także przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kulturą arabsko – muzułmańską oraz z islamem. Warsztaty przybliżyły słuchaczom tematykę związaną z islamem oraz skomplikowaną sytuacją uchodźców z Bliskiego Wschodu.

Powrót na górę strony