Aktualności

Policja.pl

Szkolenie Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji nt. zmian w prawie karnym, materialnym i procesowym w kontekście ustawowych zadań organów ścigania

Data publikacji 14.04.2017

W dniach 4 – 6 kwietnia 2017 r. w Ośrodku Wczasowym „Skalnity” w Poroninie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Biura Kryminalnego KGP zorganizował szkolenie nt. zmian w prawie karnym, materialnym i procesowym w kontekście ustawowych zadań organów ścigania.

W szkoleniu uczestniczyli: insp. Krzysztof KOT - Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP, płk Tomasz KAJZER - Szef Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, płk SG Grzegorz KASPRZYK - Dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, insp. Mariusz WIATR - Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile, mł. insp. Marzena BRZOZOWSKA - Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile, nadkom. Michał BIAŁĘCKI - Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP, naczelnicy odpowiedzialni za pracę procesową komend wojewódzkich/Stołecznej Policji, funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze Żandarmerii Wojskowej. Ponadto w szkoleniu udział wzięli przedstawiciele: Prokuratury Krajowej, Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Poznaniu, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Krajowej Administracji Skarbowej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

W pierwszym dniu szkolenia m.in. omówiono problematykę dot. konfiskaty rozszerzonej w aspekcie pracy dochodzeniowo-śledczej w Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Przedstawiciele Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych omówili zagadnienie dot. zadań PWPW w przeciwdziałaniu fałszerstwom dokumentów i środków pieniężnych. Przedstawiciel Krajowej Administracji Skarbowej omówił strukturę oraz zakres działań nowo powstałej służby celno-skarbowej.

W drugim dniu szkolenia przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji omówili założenia dot. nowych aktów prawnych Komendanta Głównego Policji w sprawie wykonywania przez Policję zadań związanych z prowadzeniem zbioru danych DNA i bazy AFIS. Następnie omówiono założenia realizacji teleinformatycznego projektu dot. prowadzania w Policji elektronicznej rejestracji śladów i przedmiotów. W związku z organizacją w Szkole Policji w Pile Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017” przedstawiciel szkoły zapoznał uczestników szkolenia ze stanem przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego Konkursu.

W trzecim ostatnim dniu szkolenia przedstawiciel Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej omówił praktyczne aspekty stosowania umowy NATO-SOFA dot. m.in. kwestii odpowiedzialności karnej żołnierzy państw obcych na terenie Polski.

Podsumowania szkolenia dokonał insp. Krzysztof KOT - Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP dziękując uczestnikom za czynny udział w szkoleniu. Podkreślił, iż ważnym efektem szkolenia jest zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy służbami i przedstawicielami organów ścigania.

Powrót na górę strony