Wydział do spraw Odzyskiwania Mienia

Policja.pl

Wydział do spraw Odzyskiwania Mienia

WYDZIAŁ DO SPRAW ODZYSKIWANIA MIENIA

 

NACZELNIK
podinsp. dr Paweł GOŁĘBIEWSKI

Sekretariat:
tel. 47 72-153-37
fax: 47 72-153-86
e-mail:  wom-aro@policja.gov.pl

Do zadań Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia należy w szczególności:


1)    realizowanie zadań krajowego Biura do spraw Odzyskiwania Mienia;
2)    sprawowanie nadzoru nad realizacją przez jednostki i komórki organizacyjne Policji zadań w zakresie wykrywania i identyfikowania mienia pochodzącego z przestępstwa lub innego mienia związanego
z przestępstwem;
3)    współdziałanie z krajowymi podmiotami uprawnionymi do ujawniania, identyfikowania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia;
4)    prowadzenie współpracy międzynarodowej, dotyczącej problematyki ujawniania, identyfikowania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa lub mającego związek
z przestępstwem, w szczególności w zakresie działalności Międzyagencyjnej Sieci Odzyskiwania Mienia Camden (CARIN) i innych podobnych inicjatyw międzynarodowych;
5)    prowadzenie „Zbioru Dobrych Praktyk” oraz upowszechnianie rozwiązań sprzyjających ujawnianiu
i identyfikowaniu korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego
z przestępstwem;
6)    opracowywanie propozycji zmian w przepisach prawa regulujących problematykę dotyczącą ujawniania, identyfikowania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa lub mającego związek z przestępstwem;
7)    organizowanie oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości wydziału.

 

 

Powrót na górę strony