BKSiOP - Notyfikacje i Wyroki TSUE

Notyfikacja 2018/572/NL

Data publikacji 03.01.2019

Notyfikacja 2018/572/NL

Rozporządzenie nr ... Ministra Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa z dnia [data] zmieniające rozporządzenie w sprawie prywatnych organizacji ds. bezpieczeństwa i agencji detektywistycznych w związku z ustanowieniem nowych zasad dotyczących ośrodków nadzoru wizyjnego, którym przyznano koncesję, oraz wymogów szkoleniowych dotyczących zatrudnionych w nich osób

Link do notyfikacji:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=572

Termin zgłoszenia uwag:  do dnia 7 stycznia 2019 r., do godz. 14:00.

Numer sprawy: Kpl-27/19

Powrót na górę strony
Polska Policja