BKSiOP - Notyfikacje i Wyroki TSUE

Notyfikacja 2018/594/B

Data publikacji 05.02.2019

Notyfikacja 2018/594/B

Dekret królewski w sprawie minimalnej liczby pracowników i środków organizacyjnych, technicznych i infrastrukturalnych przedsiębiorstw świadczących usługi dozoru, wewnętrznych służb dozoru i służb ochrony

Link do notyfikacji:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=594

Termin zgłoszenia uwag:  do dnia 15 lutego 2019 r.

Numer sprawy: Kpl-819/19

Powrót na górę strony
Polska Policja