BKSiOP - Notyfikacje i Wyroki TSUE

Notyfikacja 2018/619/E

Data publikacji 12.02.2019

Wymagania, które musi spełnić każdy typ automatu, aby uzyskać homologację, urządzenia uznane za opcjonalne, w które automat może być wyposażony, jak również ceny produktów, wymagania dotyczące ich wzajemnych połączeń, nagrody które muszą być zapewnione oraz informacje, jakie obowiązkowo powinny się znaleźć na zewnątrz urządzeń

Link do notyfikacji:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=619&mLang=PL

Termin zgłoszenia uwag:  do dnia 15 lutego 2019 r.

Numer sprawy: Kpl-1176/19

Powrót na górę strony
Polska Policja