BKSiOP - Notyfikacje i Wyroki TSUE

Notyfikacja 2020/519/DK – SERV

Data publikacji 13.10.2020

Notyfikacja 2020/519/DK – SERV

Krajowe tożsamości cyfrowe i środki identyfikacji wydawane na ich podstawie, krajowy system identyfikacji elektronicznej (MitID) oraz wspólne publiczne cyfrowe rozwiązania infrastrukturalne (NemLog-in)

Link do notyfikacji:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=519

Termin zgłoszenia uwag:  do dnia 26 października  2020 r., do godz.: 10:00.

Numer sprawy: Kpl-6768/20

Powrót na górę strony
Polska Policja