BKSiOP - Notyfikacje i Wyroki TSUE

Notyfikacja 2020/574/FIN-V00T

Data publikacji 29.10.2020

Notyfikacja 2020/574/FIN-V00T  

(bezpieczeństwo sieci: Urządzenia sieci łączności objęte ustawą o usługach łączności elektronicznej lub urządzenia przeznaczone do przesyłania lub kontroli wiadomości w obrębie sieci łączności; technologia ...)

 

Rządowy projekt przedłożony Parlamentowi, zmieniający ustawę o usługach łączności elektronicznej oraz inne powiązane ustawy (HE 98/2020 vp)

 

Link do notyfikacji:

Tekst projektu i formularz notyfikacyjny dostępne w bazie TRIS:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=574&mLang=PL

 

Termin zgłoszenia uwag:  do godziny 10:00 dnia 2 listopada 2020 r.

Numer sprawy: Kpl-7242/2020

Powrót na górę strony