BKSiOP - Notyfikacje i Wyroki TSUE

Notyfikacja 2023/072/B – T40T (dopuszczenie do eksploatacji dłuższych cięższych pociągów pojazdów spełniających szczególne przepisy techniczne dot. przewozu drogowego towarów)

Data publikacji 26.04.2023

Notyfikacja 2023/072/B – T40T (dopuszczenie do eksploatacji dłuższych cięższych pociągów pojazdów spełniających szczególne przepisy techniczne dot. przewozu drogowego towarów).

Linki:

Tekst projektu i formularz notyfikacyjny dostępne w bazie TRIS:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/

Termin udzielenia odpowiedzi: do dnia 4 maja br.

Numer sprawy: Kpl-3299/23

Powrót na górę strony