BKSiOP - Notyfikacje i Wyroki TSUE

Notyfikacja 2023/092/DK – X00M (e-papierosy bez nikotyny, pojemniki zapasowe bez nikotyny itp.)

Data publikacji 04.05.2023

Notyfikacja 2023/092/DK – X00M                    

E-papierosy bez nikotyny, pojemniki zapasowe bez nikotyny itp.

Link do notyfikacji:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/search/?trisaction=search.detail&year=2023&num=92

Termin zgłoszenia uwag:  do dnia 11 maja 2023 r., do godz. 12:00

Numer sprawy: Kpl-3429/23

Powrót na górę strony