BKSiOP - Notyfikacje i Wyroki TSUE

Notyfikacja 2023/133/B – T00T (energia ze źródeł odnawialnych w kopalnych paliwach silnikowych przeznaczonych dla sektora transportu)

Data publikacji 06.06.2023

Notyfikacja 2023/133/B – T00T                          

Energia ze źródeł odnawialnych w kopalnych paliwach silnikowych przeznaczonych dla sektora transportu

Link do notyfikacji:

https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/pl/notification/23579

Termin zgłoszenia uwag:  do dnia 12 czerwca 2023 r., do godz. 12:00

Numer sprawy: Kpl-4626/23

Powrót na górę strony