Wydział Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną - Wydziały - Policja.pl

Wydział Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną

p.o. Naczelnik: nadkom. Marcin POSIEWKA

p.o. Z-ca Naczelnika: podinsp. Tomasz LEWANDOWSKI
tel. + 48 22 60 131 85
fax + 48 22 60 118 46

e-mail: sekretariat.wkguitp@policja.gov.pl

 

 

 

  • 9 mm pistolet maszynowy PM-98 Glauberyt
  • Karabin wyborowy TRG-22
  • Strzelba gładkolufowa kal. 12 Mossberg
  • Kamizelka kuloodporna na mundur
  • Ubranie ochronne
  • Ubranie antywybuchowe EOD
Powrót na górę strony
Polska Policja